NINH BÌNH

Đưa Gia Viễn trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch - dịch vụ

2:27:49 PM | 9/10/2012

Huyện Gia Viễn có diện tích 178,5 km2, dân số trên 120.000 người, gồm 1 thị trấn và 20 xã. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Ninh Bình. Huyện đang được quy hoạch, khuyến khích đầu tư để trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ lớn nhất của tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện

Huyện Gia Viễn có địa hình rất đa dạng: vừa có đồng bằng, đồi núi và nửa đồi núi. Vùng đồi núi, nửa đồi núi chứa nhiều tài nguyên, khoáng sản, nhất là đá vôi, thạch sét…để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng. Có nhiều hang động, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, vùng đất ngập nước, suối nước khoáng nóng… để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng.

20 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng khá. Giai đoạn 1996 - 2000 đạt tốc độ tăng 12%/năm; Giai đoạn 2001 - 2005 đạt 6,5%/năm và giai đoạn 2006 - 2011 đạt 17,6%/năm; Tổng thu ngân sách năm 2011 đạt 113,4 tỷ đồng, gấp 23,6 lần so với năm 1995 và gấp 54 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế của Gia Viễn qua các năm đã có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời chuyển dịch cơ cấu trong các thành phần kinh tế và các vùng trong Huyện. Nếu năm 1991, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chiếm 16%, nông nghiệp chiếm tới 84% thì năm 2011, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 65%; Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 26%; Nông lâm nghiệp và thủy sản còn 9%.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng về cả quy mô và tốc độ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2011 đạt 2.630 tỷ đồng, tăng gấp 210 lần so với năm 1995. Huyện luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đặc biệt tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, nhiều doanh nghiệp đã đi vào sản xuất ổn định, có hiệu quả như: Nhà máy xi măng The Vissai, Nhà máy ôtô Thành Công, Công ty may Đài Loan, Công ty gỗ Tài Anh… Huyện đang huy động nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương theo hướng tập trung vào những sản phẩm có ưu thế cạnh tranh và là thế mạnh của Huyện như đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, thêu ren….

Thương mại – dịch vụ phát triển góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân với thị trường hàng hóa dồi dào, phong phú. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tăng bình quân 18 %/năm. Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển cả bề rộng và chiều sâu, số thuê bao trên mạng tăng bình quân 26% (đạt 26 máy /100 dân) và có 1.127 thuê bao Internet. Gia Viễn cũng là huyện triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 07 của UBND tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hoạt động du lịch phát triển mạnh, chất lượng dịch vụ được nâng lên, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch có chuyển biến tốt. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động có hiệu quả như Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long, Khu suối nước khoáng Kênh Gà… Năm 2011, có trên 2 triệu lượt khách du lịch đến Gia Viễn, gấp 20 lần so với năm 2005.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: Với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện, xứng đáng hơn nữa là một trong những khu vực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn đang tập trung khai thác mọi nguồn lực; Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nền tảng xây dựng Huyện Gia Viễn trở thành đô thị công nghiệp – dịch vụ - du lịch; Công khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích đầu tư. Đồng thời, Huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vào đầu tư.