ĐIỆN BIÊN

Agribank Điện Biên: Xứng đáng vai trò “bà đỡ” cho sự phát triển nông nghiệp

08:52:52 | 23/1/2013

Những năm qua, Agribank Điện Biên khẳng định vai trò “bà đỡ” cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. Agribank Điện Biên thông qua các chương trình, dự án, với tổng dư nợ lên tới 1.995 tỷ đồng, đóng vai trò chủ lực giúp người nông dân có nguồn vốn để phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Không những thế Agribank Điện Biên ngày càng hoàn thiện các nghiệp vụ, từng bước mở rộng hoạt động và chiếm lĩnh thị trường tín dụng, tài chính.

Nông nghiệp nông thôn: Ưu tiên số một

Agribank Điện Biên có 21 điểm giao dịch trong đó có 9 chi nhánh huyện, thị xã; 09 phòng giao dịch trực thuộc ngân hàng NN&PTNT thành phố, thị xã, huyện Điện Biên, 3 điểm ở trung tâm thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Điện Biên là 2.205 tỷ đồng, chiếm 83% doanh số cho vay của toàn tỉnh, với 9.048 khách hàng (trong đó 8.887 hộ gia đình, cá nhân và 161 DN). Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn 1.995 tỷ đồng, chiếm 60% tổng dư nợ. Như vậy, với tổng dư nợ gần 2000 tỷ đồng, minh chứng là “bà đỡ” cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của ngân hàng nông nghiệp tỉnh, cùng đồng hành với nông dân tỉnh nhà là hoàn toàn chính xác.

Để làm tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn như đã nói trên, Agribank Điện Biên đã triển khai khá tốt các dịch vụ ngân hàng như phát hành thẻ, dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong và ngoài nước, bảo hiểm cho ABIC, bảo an tín dụng.

Khẳng định vị thế dẫn đầu

Agribank Điện Biên luôn chú trọng công tác cán bộ, đây là nhân tố quan trọng và quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh của mình. Agribank Điện Biên đã chủ động kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ lãnh đạo đủ mạnh để chỉ đạo điều hành kinh doanh. Đặc biệt, khuyến khích cán bộ thường xuyên tự nghiên cứu văn bản chế độ của nhà nước, nghiệp vụ của ngành để đáp ứng yêu cầu công tác. Agribank đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ nhân viên học tập, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, Agribank khuyến khích cán bộ trẻ phấn đấu theo học các lớp tại chức, cao học… để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khẳng định vai trò của tổ chức tín dụng hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng tại Điện Biên, được thể hiện qua thị phần của Agribank trên địa bàn: Tổng nguồn vốn 1.915 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; Tổng dư nợ: 3.325 tỷ đồng, chiếm 51% tổng dư nợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn; Dịch vụ chiếm khoảng 60% của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Chính phủ đề ra nhiều chính sách tiết giảm đầu tư công, cắt giảm nguồn vốn trong XDCB chưa cấp bách,…Agribank thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, trong đó xem xét, với khả năng tài chính của mình đã chủ động mời khách hàng đến giảm lãi suất tiền cho các DN (LS từ 21% xuống 17%, tiếp tục giảm xuống 15%, và giảm còn 14% năm).

Để chia sẻ khó khăn cho khách hàng nói chung, DN nói riêng, Agribank Điện Biên đã giảm lãi suất tiền vay với dư nợ 1.346 tỷ đồng, số lãi giảm cho khách hàng 49 tỷ đồng. Ngoài ra theo quy định, Hội đồng của Agribank Điện Biên được xem xét quyết định miễn giảm lãi tiền vay cho khách hàng khi gặp khó khăn khách quan về tài chính. Việc giảm lãi cho một khách hàng với số tiền lãi giảm tối đa không quá 50% tổng số lãi phải thu của một khách hàng. Agribank Điện Biên đã cùng DN tính toán, xem xét khả năng hoạt động kinh doanh, nguồn thu của DN, cơ cấu lại thời gian trả nợ cho khách hàng, có nghĩa là giãn thời gian trả nợ của khách hàng để DN có điều kiên tổ chức duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, vượt qua khó khăn. Dự nợ đã được cơ cấu lại gần 800 tỷ đồng, chiếm 23% tổng dư nợ. Những trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn bổ sung, tiếp tục sản xuất kinh doanh hoặc hoàn thiện dự án đầu tư để tạo nguồn thu trả nợ ngân hàng, đáp ứng đủ điều kiện vay vốn thì Agribank xem xét cho vay bổ sung.

Trọng Linh