ĐIỆN BIÊN

Điện Biên nỗ lực phát triển mạng lưới giao thông

14:53:59 | 23/4/2014

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới với nhiều dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều, điểm xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, nhưng trong những năm qua nhờ luôn chủ động sáng tạo, huy động mọi nguồn lực khai thác tiềm năng, lợi thế vùng; đặc biệt là việc chú trọng huy động vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải phù hợp với quy hoạch giao thông vùng và cả nước. Với tổng mức đầu tư dự kiến trên 50.000 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2011 – 2015 là 8.584 tỷ đồng và sẽ tăng dần trong các giai đoạn tiếp theo. Đến nay toàn tỉnh hiện có 109/116 xã, phường, thị trấn có đường ôtô đến trung tâm xã, trên 80% xã có đường ôtô đi được cả 2 mùa, đảm bảo thông suốt giữa các vùng trong tỉnh. Các trục quốc lộ qua địa bàn tỉnh (quốc lộ 279, 12 và 6) đều được tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi. Tại các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, mạng lưới giao thông đều được ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống đường nối. Với sự đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách thỏa đáng, Điện Biên đã tạo nền tảng quan trọng cùng với các ngành đưa kinh tế xã hội của tỉnh có những bước phát triển, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng.


Từ nay đến năm 2020 tỉnh đang phấn đấu đưa hệ thống quốc lộ và đường tỉnh vào cấp hạng kỹ thuật, 100% thảm bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng. Một số tuyến trọng yếu trên quốc lộ 6, 12 và 279 như: đoạn Tuần Giáo – T.X Mường Lay, Mường Chà – T.P Điện Biên Phủ, Tuần Giáo – T.P Điện Biên Phủ và T.P Điện Biên Phủ – Tây Trang (gồm cả tuyến tránh T.P Điện Biên Phủ) đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo với tổng chiều dài 353,3km. Trong đó, các tuyến quốc lộ qua địa bàn nâng cấp chủ yếu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, riêng một số đoạn qua khu vực đô thị đạt cấp II. Đối với hệ thống đường tỉnh sẽ tiếp tục nâng cấp cải tạo chủ yếu đạt tiêu chuẩn cấp VI, V, một số đoạn tuyến đạt cấp IV.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Tỉnh Điện Biên vẫn còn phải giải quyết nhiều khó khăn thách thức như cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Kết cấu hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ, quy mô, tiêu chuẩn còn ở mức thấp chưa tương xứng với tốc độ gia tăng phương tiện và tải trọng xe. Việc cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện, xây dựng các cầu vượt lớn tại các vị trí trọng yếu chưa được đầu tư. Điều kiện giao thông ở vùng sâu, vùng cao biên giới còn nhiều bất cập. Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngoài sự nỗ lực của tỉnh, của ngành giao thông và sự chung tay xã hội hóa giao thông của nhân dân Điện Biên, Tỉnh Điện Biên rất mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của Chính phủ, của Bộ giao thông.

PV