ĐIỆN BIÊN

Huyện Điện Biên: Tích cực xây dựng nông thôn mới

15:02:55 | 23/4/2014

Phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tranh thủ các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện Điện Biên đang có những bước tiến tích cực, chuyển biến rõ nét nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy – UBND huyện, bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực đã giúp huyện đạt nhiều thành tích nổi bật. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, năm 2013 mặc dù trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu, điện... đều tăng cao, thêm vào đó sự biến đổi thời tiết thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và giá các mặt hàng nông sản nhưng huyện Điện Biên vẫn tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị. Xây dựng nhiều mô hình thích nghi cho từng vùng, phát huy tiềm năng đất đai và lao động, góp phần đưa kinh tế của huyện lên một tầm cao mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện tiếp tục giữ vững; tổng sản lượng lương thực đạt 87.223,46 nghìn tấn, bằng 100,58% kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiều tiêu chí khác trong phát triển kinh tế đều đạt trên 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 327,54 tỷ đồng, (125,98 % kế hoạch); thu ngân sách đạt 716,383 tỷ đồng (149,37% kế hoạch).


Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều việc làm thiết thực như: vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng...qua đó đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Đến nay huyện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 16 công trình hiện đại: đường giao thông liên xã; nâng cấp đập thủy lợi; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng; các công trình nâng cấp nước sinh hoạt Huổi Bẻ, Huổi Cườm, tạo điều kiện cho người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Song song đó, huyện còn chỉ đạo khá tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách người có công. Huyện đã giải quyết việc làm cho 1.070 lao động, dạy nghề 727 người; phối hợp với Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm Vinacomin tổ chức tuyên truyền, tuyển dụng lao động phổ thông vào làm việc tại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam trên 25 xã cho 1.240 lao động.

PV