VĨNH LONG

Mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng

9:17:31 AM | 6/6/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và UBND tỉnh, trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, ngành ngân hàng Vĩnh Long tổ chức triển khai kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách điều hành về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; qua đó hỗ trợ tích cực cho phát triển KT - XH của tỉnh, góp phần quan trọng vào hoàn thành đạt và vượt 26/26 chỉ tiêu KT - XH trong năm 2018.

Theo Ths.Nguyễn Trọng Nghiệp, Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Long, một trong những mục tiêu quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam là giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Với định hướng đó, trong năm qua NHNN tỉnh Vĩnh Long tăng cường giám sát, chỉ đạo thực hiện điều hành lãi suất đúng theo chỉ đạo của Thống đốc đã giúp ổn định mặt bằng lãi suất huy động, từng bước giảm lãi suất cho vay, thể hiện rõ nhất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho khách hàng vay vốn. Sang đầu năm 2019, với việc 4 ngân hàng lớn cam kết giảm lãi suất cho vay đã tạo được hiệu ứng, dẫn dắt mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Tính đến cuối tháng 3/2019, mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 0,5% so với đầu 2018.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 31/12/2018 chiếm 2,08% tổng dư nợ, đạt mục tiêu dưới 3% theo chỉ đạo của Thống đốc và UBND tỉnh Vĩnh Long.

Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp thị, đa dạng hình thức và kỳ hạn huy động nên huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định. Đến cuối năm 2018 đạt số dư 33.855 tỷ đồng, tăng 14,05% so với đầu năm 2017, đến cuối tháng 3/2019 đạt 34.560 tỷ đồng, tăng 2,08% so với đầu năm. Huy động tăng trưởng ổn định đã giúp hệ thống các TCTD chủ động được nguồn cho vay trên địa bàn. Hoạt động tín dụng đáp ứng tốt cho nhu cầu vốn của các dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả của khách hàng; dư nợ cho vay đến 31/12/2018 đạt 24.842 tỷ đồng, tăng 11,51% so với năm 2017. Với quyết tâm cao từ công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, NHNN cho đến tổ chức thực hiện của các TCTD và sự hỗ trợ tích cực của các ngành có liên quan nên tỷ lệ nợ xấu được kéo giảm và kiểm soát ở mức thấp. Đến 31/12/2018, tỷ lệ nợ xấu toàn tỉnh chiếm 2,08% tổng dư nợ và đạt mục tiêu dưới 3% theo chỉ đạo của Thống đốc và UBND tỉnh.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018 và trên cơ sở định hướng của NHNN Việt Nam, chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2019 này ngành ngân hàng Vĩnh Long phấn đấu tăng trưởng huy động vốn 12% so với năm 2018; tăng trưởng dư nợ cho vay đạt tối thiểu 14% so với năm 2018. Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%/tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu dưới 5% vào cuối năm 2019. Ths.Nguyễn Trọng Nghiệp cho biết để đạt mục tiêu này, NHNN tỉnh sẽ chủ động triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ, các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh để góp phần thực hiện tốt các chính sách tiền tệ theo đúng mục tiêu và hỗ trợ phát triển KT - XH của tỉnh.

Về phía các TCTD chấp hành nghiêm các quy định chỉ đạo của NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng về lãi suất, tín dụng, nợ xấu. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, ưu tiên tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên để thực hiện: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành Công Thương, Chương trình khởi nghiệp, xây dựng Nông thôn mới… Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro; phối hợp với NHNN tỉnh triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn. Đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ gắn với tăng cường cho vay các món nhỏ lẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng, qua đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn.

Duy Anh