SƠN LA

Trường Cao đẳng Sơn La: Đào tạo theo sát nhu cầu xã hội

10:14:57 AM | 21/11/2019

Từ ngày 15/5/2019, Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La được sáp nhập với Trường Cao đẳng Sơn La (theo Quyết định số 666/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); điều đó không chỉ góp phần nâng cao năng lực, uy tín mà còn tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thu hút đông đảo người học; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Sơn La.

Nâng cao năng lực đào tạo

Thạc sĩ Lưu Bình Khiêm, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Việc sáp nhập trên giúp tổ chức bộ máy tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả hơn; bổ sung kinh nghiệm của các ngành nghề đào tạo và nghiên cứu khoa học; tập hợp được đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ năng lực, trình độ cũng như giúp sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Việc đầu tư tập trung sẽ giúp nâng cao năng lực, đảm bảo chất lượng đào tạo; từ đó có thêm điều kiện mở rộng quy mô tuyển sinh, thu hút đông đảo người học.

Song bên cạnh thuận lợi, Trường cũng phải đối mặt với một số khó khăn do chưa chủ động về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, nhất là thiếu diện tích đất Trại Thực nghiệm để phục vụ công tác thực hành, rèn nghề, đào tạo kỹ năng, tay nghề cho học sinh, sinh viên và nhà xưởng thực hành trong khi các doanh nghiệp triển khai liên kết thực hành trên địa bàn còn ít về số lượng và nhỏ lẻ về quy mô...

Để nâng cao năng lực hoạt động, Trường đang có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức tuyển sinh; tập trung quản lý và tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ; cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực; tăng cường rèn luyện kỹ năng, tay nghề, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Trường cũng tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) để đưa học sinh, sinh viên tham gia thực tập nhằm đảm bảo cơ cấu chương trình 70% thực hành và 30% lý thuyết; đồng thời mời lãnh đạo doanh nghiệp tham gia ý kiến để nội dung chương trình đào tạo theo sát nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Bên cạnh việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện với phương châm: “Kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả”; Trường còn tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị và phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Cùng với đó là việc thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; duy trì thực hiện tốt điều hành văn bản điện tử nội bộ; vận hành và đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành nghề trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

Nhà trường cũng tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong việc nâng cao và đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thực hiện tốt quản lý và đào tạo tiếng Việt và nghề cho lưu học sinh nước bạn Lào.

Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội

Trong năm học 2018-2019, quy mô đào tạo Nhà trường 2.978 học sinh sinh viên, trong đó: 1.444 cao đẳng, 1.534 trung cấp và đào tạo nghề ngắn hạn 15 lớp với tổng số 495 người học. Trường cũng đã phối hợp tuyển sinh và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 56 lớp với 3.467 học viên, bao gồm: Liên kết đào tạo đại học, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Thái-Mông, bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng quản lý trường tiểu học-mầm non,… Bước sang năm học 2019-2020, Trường đã tổ chức tuyển sinh 3 đợt dự kiến được 830 học sinh, sinh viên, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức tuyển sinh được 219 lưu học sinh, học viên nước bạn Lào.
Trong bối cảnh có sự cạnh tranh tuyển sinh gay gắt như hiện nay, việc đạt được những kết quả trên rất đáng khích lệ. Có điều đó là nhờ từ năm học 2008 - 2009 nhà trường đã chủ động xác định mục tiêu chất lượng hàng năm: 100% chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành, nghề được xem xét, cải tiến phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập”. Trong quá trình đào tạo, Trường luôn lấy trọng tâm là sự tương tác của người học với công việc thực tế sau khi tốt nghiệp để thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo. Do vậy, bên cạnh chú trọng đào tạo tại doanh nghiệp, HTX, Trường cũng phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, các trường chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh để bố trí chương trình, thời gian thực tập, trải nghiệm tại các tỉnh, nước ngoài.

Thạc sĩ Lưu Bình Khiêm nhấn mạnh: Với sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bám sát với thực tiễn, Trường Cao đẳng Sơn La đang ngày càng hoạt động tích cực, góp phần hỗ trợ cung cấp nguồn nhân lực có đủ trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của tỉnh và khu vực.

Từ năm 2001 đến nay, Trường đã và đang giảng dạy tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực cho 9 tỉnh phía Bắc nước bạn Lào với tổng số 2.621 học sinh (2.052 lưu học sinh, 567 lưu học viên, lực lượng vũ trang, cán bộ); qua đó đóng góp hiệu quả, tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội 9 tỉnh Bắc Lào.