SƠN LA

Huyện Yên Châu Đẩy: mạnh cải cách hành chính

10:20:31 AM | 21/11/2019

Những năm qua, chính quyền huyện Yên Châu đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và đạt được kết quả đáng kể - ông Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu khẳng định.

Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được về CCHC của huyện những năm gần đây?

Thời gian qua, công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý được huyện coi trọng, triển khai mạnh mẽ, đã chuyển biến trên một số mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập.

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc triển khai đẩy mạnh công tác CCHC; tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo các cơ quan hành chính xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC theo hướng rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và lộ trình thực hiện hàng năm.

Công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới từ khâu tuyển dụng, đào tạo cho đến bổ nhiệm và đánh giá. Công tác khoán biên chế, kinh phí quản lý và thực hiện quyền tự chủ ở đơn vị sự nghiệp được triển khai ở hầu hết cơ quan, đơn vị theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chương trình CCHC và đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm triển khai thực hiện tại các cơ quan và UBND các xã, thị trấn, bước đầu đem lại sự hài lòng đối với tổ chức và cá nhân trong giao dịch.

Cùng với thủ tục hành chính được công khai minh bạch về thời gian, phí và lệ phí, giảm khâu trung gian, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian cho tổ chức và công dân; tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên đáng kể, không có tình trạng lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, tiêu cực.

Cổng thông tin điện tử của huyện được duy trì hoạt động, công khai các hoạt động, nhiệm vụ của huyện cũng như công khai, cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính giúp công dân và tổ chức có thể tra cứu thông tin cần thiết để phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hành chính.

Huyện cũng tăng cường sự đánh giá của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, triển khai hiệu quả một số đề án về CCHC. Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện CCHC được chú trọng, từ việc ban hành kế hoạch hàng năm đến tiến hành kiểm tra thực tế. Công tác tuyên truyền về kết quả CCHC cũng phần nào giải đáp, xử lý những vướng mắc khi áp dụng các chính sách mới, qua đó giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức cũng như toàn xã hội vào tiến trình cải cách.

Huyện Yên Châu đã triển khai các giải pháp đồng bộ, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; với tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 khoảng 1.375 tỷ đồng (tăng 2,97% so với năm 2018). UBND huyện đã tập trung phân bổ vốn đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng, thiết yếu; ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; lĩnh vực y tế, giáo dục và quốc phòng, an ninh; dừng, giãn tiến độ đầu tư những dự án không có khả năng cân đối vốn, xử lý quyết liệt nợ đọng xây dựng cơ bản.

Những nỗ lực trên đã được người dân ghi nhận và chính quyền tỉnh đánh giá cao. Chỉ số CCHC của huyện những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2018 xếp thứ 3/12 huyện, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2017.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, UBND huyện có những giải pháp, hoạt động nào?

Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, huyện luôn tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, ưu tiên bố trí đất tại các vị trí thuận lợi để xây dựng dự án, phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án.

Đối với đầu tư xây dựng cơ bản, trong công tác lựa chọn nhà thầu, UBND huyện đã tổ chức đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính minh bạch, cạnh tranh giữa các nhà thầu và hiệu quả kinh tế đối với Nhà nước. Năm 2019 tổ chức đầu thầu qua mạng được 83,3% đối với các gói thầu phải tổ chức đấu thầu.

Cùng với việc định kỳ tổ chức tiếp công dân, tổ chức 2 ngày/tháng, huyện sẵn sàng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các nhà thầu. Hàng năm, UBND huyện tổ chức gặp mặt “Ngày doanh nhân Việt Nam”, kịp thời biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, chính sách và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp.

Thành tựu từ tái cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp

Với lợi thế đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành và 2 tiểu vùng khí hậu đặc trưng, chính quyền và nhân dân Yên Châu đã đồng thuận thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ông Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: Yên Châu là huyện biên giới của tỉnh Sơn La, nông nghiệp là ngành nghề chủ đạo. Với lợi thế có 2 vùng khí hậu phân biệt (vùng dọc Quốc lộ 6 và vùng biên giới) phù hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau, Yên Châu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lương thực hiệu quả kinh tế thấp, nhất là cây ngô sang trồng cây ăn quả giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện đã có 8.612 ha cây ăn quả, trong đó có 357 ha đã được cấp chứng nhận VietGAP và 100 ha được cấp mã số vùng trồng. Cùng với đó, huyện cũng quan tâm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các sản phẩm nông sản có thế mạnh được giới thiệu, quảng bá rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh và cả nước; đem lại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong huyện cơ hội tập trung sản xuất, xây dựng vùng trồng an toàn, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mã số vùng trồng, tem, nhãn, bao bì đảm bảo các điều kiện xuất khẩu và tiêu thụ nông sản an toàn, đa dạng hóa cách tiếp cận thị trường tiêu thụ, liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến. Các sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Úc... (chủ yếu gồm 5 loại quả: xoài, nhãn, chuối, mận hậu, chanh leo); giá trị xuất khẩu 2 năm 2018 -2019 đạt 9 triệu USD.

Ngoài ra, địa hình đồi núi dốc cũng tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp thủy điện. Trên địa bàn huyện có 3 nhà máy thủy điện (Tô Buông, Đông Khùa, Sập Việt), hàng năm đóng góp một phần lớn vào nguồn thu ngân sách.