ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

15:01:52 | 26/5/2020

Ngày 22/05/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định số: 723 /QĐ-UBND-HC về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Cụ thể, các xã được công nhận gồm: Bình Tấn (huyện Thanh Bình); Bình Hàng Tây, Nhị Mỹ (thuộc huyện Cao Lãnh); Tân Mỹ, Định An (thuộc huyện Lấp Vò); Tân Phú Trung, Phú Hựu, An Nhơn (thuộc huyện Châu Thành).

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao cho UBND huyện thông báo đến các xã đạt chuẩn tổ chức công bố đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời, có kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí hướng đến xây dựng xã nông thôn mới. Để đạt được chuẩn nông thôn mới, thời gian qua tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng trên tinh thần tự lực, chăm chỉ và hợp tác, kết hợp tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn Đảng, toàn dân nắm rõ và thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là khơi dậy sự hợp tác của người dân trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng kinh tế mới. Phát động Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phát huy tối đa hiệu quả của phong trào. Tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao tiêu chí nông thôn đã đạt được. Bên cạnh đó, tái cơ cấu nghành nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất, giải quyết vấn đề việc làm bằng cách tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và từng bước phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 để nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường cũng được quan tâm. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình ở các cấp.

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)