KIÊN GIANG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

09:31:43 | 26/6/2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban QLDA) được thành lập theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Mặc dù đi vào hoạt động chưa được bao lâu song được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải; sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, địa phương cùng quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên đã giúp Ban QLDA luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, liên hoàn.

Ngay sau khi thành lập, Ban QLDA đã bắt tay vào ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ, giải quyết dứt điểm nhiều dự án chuyển tiếp cũng như nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới. Được UBND tỉnh Kiên Giang tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư các công trình giao thông từ nguồn vốn tập trung của tỉnh, Ban luôn đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ để sớm đưa các công trình đi vào hoạt động phục vụ phát triển đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Các dự án công trình trả nợ quyết toán kịp thời điều chỉnh, hoàn thành thủ tục giải ngân đạt 100% kế hoạch (KH). Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trung hạn bước đầu gặp khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực của tập thể Ban, sự hỗ trợ của phòng ban chức năng và các ngành hữu quan nên tiến độ hoàn thành đúng quy định về thời gian. Ngoài ra, Ban QLDA cũng theo dõi, quản lý chặt chẽ các dự án chuyển tiếp thực hiện năm 2019 đạt tiến độ, chất lượng và giải ngân đạt KH vốn giao; triển khai thi công các dự án trọng điểm đúng tiến độ, thực hiện giải ngân đạt 100% vốn giao theo quy định. Có được thành công này là nhờ sự cố gắng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban QLDA; công tác quyết toán tồn đọng các năm trước được tháo gỡ, dự án hoàn thành trong năm được quyết toán đúng quy định.

Bước sang năm 2020 có nhiều thay đổi về chế độ chính sách liên quan đến quản lý chi phí của dự án, định mức đơn giá... và ảnh hưởng của tình hình phòng, chống dịch Covid-19, hạn mặn (gây khó khăn trong vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công…) nên tình hình triển khai thực hiện KH đầu tư công bị chậm lại, giá trị thực hiện và giải ngân chưa đáp ứng tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Để thực hiện hoàn thành KH vốn được giao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn, Ban QLDA phối, kết hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các địa phương có dự án đi qua thực hiện giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đồng thời kiến nghị UBND cho phép chuyển vốn các công trình vướng giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân vốn sang công trình khác có khả năng giải ngân vốn.

Nguồn: Vietnam Business Forum