KIÊN GIANG

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang: Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

12:38:52 | 26/6/2020

Xác định 2020 là năm bản lề để đạt mục tiêu đầu tiên về bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, toàn thể CC – VC – NLĐ BHXH tỉnh Kiên Giang quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó, vượt khó đi lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kiên Giang – ông Nguyễn Công Chánh cho biết để hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng. Tuy nhiên do tác động của dịch Covid-19 nên nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm cũng bị ảnh hưởng; bên cạnh đó tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của người lao động, dẫn đến nhu cầu tham gia bảo hiểm bị hạn chế. Trong tháng 4/2020, tổng thu toàn ngành đạt 210.126 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 973.517 triệu đồng, đạt 29,70% kế hoạch. Số người tham gia BHXH bắt buộc 90.010 người, đạt 84,46% kế hoạch, giảm 3.757 so với tháng trước; tương tự số người tham gia BHXH tự nguyện 7.489 người, đạt 37,66% kế hoạch, giảm 476 người; số người tham gia BHTN 78.840 người, đạt 84,645% kế hoạch, giảm 3.607 người; số người tham gia BHYT toàn tỉnh 1.521.412 người, đạt 88,26% độ bao phủ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý được BHXH tỉnh Kiên Giang đặc biệt chú trọng. Đến nay toàn tỉnh có 2.943/2.983 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử (thu và chế độ BHXH ngắn hạn), đạt 98.65%; còn lại đều thực hiện nhận hồ sơ qua bưu điện. 100% hồ sơ trả đều qua bưu điện. Tất cả các hồ sơ dữ liệu đều được xử lý điện tử; ứng dụng 14 phần mềm và cổng thông tin để xử lý nghiệp thu, chi và cấp sổ thẻ. Thủ tục mẫu biểu, hướng dẫn luôn được đưa lên cổng thông tin để người lao động, người dân giao dịch; thời gian giải quyết luôn được rút ngắn và đảm bảo theo quy trình. Cùng với những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, BHXH tỉnh còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ CC - VC và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh từ các tổ chức, cá nhân...

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT, BHXH tỉnh Kiên Giang cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phát triển đối tượng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; tổ chức đối thoại trực tiếp trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh về chính sách BHXH tự nguyện, chính sách BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên; triển khai kiểm tra đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… BHXH tỉnh còn chủ động phối hợp Bưu điện, hội đoàn thể, Viettel đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, sinh động, trực tiếp đến từng cụm dân cư, từng nhóm đối tượng, từng hộ gia đình theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài truyền thanh…để tuyên truyền qua hình ảnh, đưa những phóng sự về quyền lợi và mức hưởng của người dân khi tham gia các chính sách BHXH, BHYT; duy trì hiệu quả hoạt động của website BHXH tỉnh cũng như thường xuyên đăng tải thông tin trên các cổng thông tin điện tử, kịp thời giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc của người dân và đơn vị. Nhờ không ngừng đổi mới, triển khai và áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền mới lạ, hiệu quả mà nhận thức, hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT của cán bộ, nhân dân và người lao động trong tỉnh thời gian qua đã có chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT ngày càng tăng.

Xác định năm 2020 là năm bản lề để đạt mục tiêu đầu tiên về BHXH tự nguyện trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong thời gian tới BHXH tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để khuyến khích người dân tham gia. Tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử qua mạng internet, đẩy mạnh cải cách thủ tục, khai thác qua dữ liệu thuế, đôn đốc thu hồi nợ, phối hợp đào tạo tập huấn và cấp thẻ đại lý cho đại lý thu Viettel Kiên Giang cũng như một số đại lý tại các huyện. Song song đó BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động khi có phát sinh; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát các đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm; đẩy mạnh phân cấp giải quyết chế độ BHXH hàng tháng; kiểm tra công tác giải quyết chế độ BHXH cho người lao động tại BHXH huyện….Tin tưởng với sự đoàn kết trên dưới một lòng, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CC – VC – NLĐ, BHXH tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công Luận (Vietnam Business Forum)