KIÊN GIANG

Trung tâm Nước sạch&Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang: Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống

09:36:24 | 26/6/2020

Trung tâm nước sạch&Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 9/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn song những năm qua đội ngũ cán bộ - công chức Trung tâm vẫn luôn bền bỉ thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân và xây dựng Nông thôn mới (NTM) văn minh, giàu đẹp.


Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm NS &VSMTNT tỉnh Kiên Giang

Hiện nay Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang đang trực tiếp quản lý, khai thác 63 trạm cấp nước, cung cấp nước cho 53. 411 hộ với 267.055 nhân khẩu, lượng nước cung cấp bình quân đạt trên 17.479 m³/ngày đêm. Trong năm 2019, Trung tâm đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng sản lượng nước cung cấp trong năm 2019 là 15.217.658m³, vượt 11,3% kế hoạch; trong đó các trạm cấp nước đã cung cấp nước cho khu vực nông thôn 6.889.021m³, góp phần nâng tỷ lệ dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh lên 97,26%, trong đó dân số sử dụng nước sạch theo Tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT đạt 42,67%, đều vượt so với kế hoạch tỉnh đề ra. Cung cấp nước thô từ Hồ nước Dương Đông cho Nhà máy Xử lý nước sinh hoạt ở Phú Quốc thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang đạt 8.328.678/7.000.000m3, vượt 18,9% so với kế hoạch. Thực hiện lắp mới 6.123 đồng hồ nước, nâng tổng số đồng hồ đã lắp cho khách hàng lên 55.882 cái. Trung tâm cũng thực hiện công tác chống thất thu, thất thoát nước tại các trạm cấp nước tập trung; đưa tỷ lệ thất thoát nước bình quân chung còn 30,54% vào cuối năm 2019.

Xác định nước sạch không chỉ là nhu cầu cấp thiết của người dân nông thôn mà còn là tiêu chí quan trọng trong đánh giá quá trình xây dựng NTM, bên cạnh công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang còn ưu tiên xây dựng nhiều công trình, hệ thống cấp nước tập trung tại các vùng nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa; đấu nối mở rộng các hệ thống cấp nước nhằm phát huy hết công suất đã xây dựng. Trong năm 2019, Trung tâm được giao tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 169.654 triệu đồng, trong đó cân đối ngân sách địa phương 123.072 triệu đồng; vốn ngân sách Trung ương 46.582 triệu đồng. Khối lượng thực hiện đạt 129.227 triệu đồng, giải ngân 159.227 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch vốn đầu tư giao, trong đó cân đối ngân sách địa phương 80.803 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương 78.424 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. Nhờ đầu tư chiều sâu gắn với vận hành tốt, thường xuyên thực hiện duy tu bảo dưỡng nên các hệ thống cấp nước do Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang đảm nhiệm quản lý, khai thác đều phát huy hiệu quả thiết thực; góp phần mở rộng khu vực cung cấp nước sạch, gia tăng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, Trung tâm vẫn đảm bảo cấp đủ nước cho nhân dân vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang còn dành ưu tiên cho công tác vệ sinh môi trường nông thôn thông qua việc tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ, sử dụng nước sạch, tăng cường vệ sinh cá nhân, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp…Nhờ vậy mà nhận thức của người dân trong việc giữ vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao.

Chia sẻ về định hướng hoạt động trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm NS &VSMTNT tỉnh Kiên Giang cho biết Trung tâm tiếp tục dồn lực thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; phấn đấu nâng tỷ lệ các hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trước mắt trong năm 2020 này, Trung tâm phấn đấu sản xuất 9.466.666m³ nước sạch, cung cấp 7.100.000 m³ nước sạch; nâng tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh lên 98,9%, trong đó tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch 44,3%; tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân giảm còn 27% (phấn đấu 25%). "Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương còn hạn chế, để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Kiên Giang rất cần sự hỗ trợ về vốn, kinh phí từ phía Trung ương và các nhà tài trợ. Chính vì vậy Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa về cấp nước sạch, huy động tổng thể các nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước với mục tiêu cao nhất là đáp ứng hiệu quả nhu cầu nước sạch của cư dân nông thôn, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn và xây dựng NTM của tỉnh nhà" - ông Bình nhấn mạnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum