THỪA THIÊN - HUẾ

Sở Tài chính: Triển khai nhiều giải pháp tạo động lực cho nền kinh tế phục hồi, phát triển

14:27:25 | 12/11/2020

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, Sở Tài chính bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu các giải pháp điều hành ngân sách chặt chẽ, linh hoạt, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, trọng tâm là tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn phục hồi sản xuất, góp phần tăng trưởng và thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế.

Xung quanh chủ đề này, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Phan Quý Phương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyễn Bách thực hiện.

Ông có thể cho biết Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai những giải pháp nào nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội?

Với chức năng là cơ quan quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn, Sở Tài chính thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi tình hình thu, chi ngân sách hàng tháng kịp thời báo cáo UBND tỉnh từ đó có phương án điều hành thu, chi ngân sách phù hợp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến tất cả các lĩnh vực của đời sống nên việc tăng nguồn thu NSNN từ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế.

Để đảm bảo hụt thu ngân sách ở mức thấp nhất, Sở Tài chính cũng đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của DN; thực hiện áp dụng các chính sách ưu đãi thuế (miễn, giảm, giãn thuế), hoàn thuế theo quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề gia tăng nguồn thu cho NSNN.

Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thu NSNN, đẩy mạnh công tác rà soát khai thác nguồn thu mới để bù đắp các khoản hụt thu, trong đó chú trọng vào những khoản thu xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn. Tăng cường nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án lớn để đảm bảo hỗ trợ bù một phần hụt thu ngân sách.

Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo kịp thời kinh phí phòng chống dịch bệnh theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Để khôi phục nền kinh tế sau dịch, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Vậy, Sở Tài chính đưa những giải pháp nào để thực hiện tốt nhiệm vụ này?

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, nhằm thúc đẩy việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch vốn được HĐND, UBND tỉnh giao, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện nhập dự toán vốn vào hệ thống TABMIS cho tất cả chủ đầu tư các dự án. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn điều chuyển cho các dự án cấp bách cần vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, có khả năng giải ngân nhanh và thanh toán khối lượng nợ xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung theo dõi kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư theo quy định của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các dự án, kịp thời báo cáo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Yêu cầu các chủ đầu tư phải có kế hoạch sử dụng vốn và giải ngân, cam kết đảm bảo đúng tiến độ.

Thực hiện rà soát, điều chuyển vốn các dự án đến ngày 15/7/2020 chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu; dự án đã lựa chọn nhà thầu nhưng khối lượng thi công thấp (khối lượng dưới 10%), khó đẩy nhanh tiến độ thi công; dự án chủ đầu tư có số giải ngân thấp so với quy định, dự án không làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.… để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao.

Cùng với đó, công tác CCHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân sách tạo thuận lợi cho DN đã được Sở Tài chính triển khai như thế nào?

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và DN khi đến giao dịch, Sở Tài chính tập trung triển khai công tác CCHC một cách toàn diện, hiệu quả từ cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”…

Đến nay, 100% TTHC (31/31 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đặc biệt trong năm 2019, Sở Tài chính đã đăng ký 07/31 TTHC thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 3/31 TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 28/31 TTHC; 100% dịch vụ công trực tuyến Sở Tài chính đều phát sinh hồ sơ. Tính đến ngày 22/9/2020, số lượng văn bản đến trong năm của Sở là 12.230 văn bản, số lượng văn bản đi là 2.755 văn bản và đã hoàn thành tiếp nhận và xử lý 980 hồ sơ dịch vụ công tại bộ phận một cửa, qua bước đầu khảo sát được công dân đánh giá cao về mức độ hài lòng.

Bên cạnh đó, Sở đã công khai các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức tiếp cận thực hiện thủ tục; quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ của cơ quan, rà soát trang thiết bị tin học đảm bảo vận hành tốt các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh và Bộ Tài chính trong thực thi công vụ như: Hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản công quốc gia; Hệ thống TABMIS; Hệ thống kho thu chi NSNN; Hệ thống Mã số Quan hệ ngân sách; Hệ thống dùng chung Bộ Tài chính và một số hệ thống khác… Ngoài ra, việc phối hợp giữa cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước luôn được đẩy nhanh tiến độ, giảm thời gian, thủ tục trong thanh toán vốn đầu tư tạo thuận lợi cho DN trên địa bàn phục hồi sản xuất góp phần tăng trưởng và thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế.

Trân trọng cảm ơn ông!

Năm 2020, dự kiến thu NSNN trên địa bàn tỉnh cả năm ước đạt 7.900 tỷ đồng, bằng 104% dự toán đã giao. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 7.471 tỷ đồng, bằng 105% dự toán. Nếu không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa chỉ ước đạt 5.521 tỷ đồng, bằng 88% dự toán Trung ương giao. Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 447 tỷ đồng, bằng 84% dự toán.   

Nguồn: Vietnam Business Forum