VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn

2:38:22 PM | 18/11/2020

Vĩnh Phúc xác định: luôn chủ động đồng hành, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư, “chăm sóc” tốt các nhà đầu tư hiện tại, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch và đặc biệt đảm bảo nguồn lao động cho doanh nghiệp là cách xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất.

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Vì vậy, ngoài những chính sách ưu đãi đầu tư chung theo quy định của Nhà nước, Vĩnh Phúc đã có thêm những chính sách hấp dẫn hỗ trợ các nhà đầu tư tại tỉnh với các nội dung hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 100% chi phí theo giá trị quyết toán được UBND tỉnh phê duyệt đối với chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh. Đối với chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, hỗ trợ 350 triệu đồng cho các dự án có tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng trở lên, 100 triệu đồng đến 350 triệu đồng cho các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng, hỗ trợ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng cho các dự án có tổng vốn đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng và hỗ trợ 30 triệu đồng cho các dự án có tổng vốn đầu tư dưới 45 tỷ đồng. Giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các khu công nghiệp (KCN) được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ 10% giá thuê hạ tầng KCN (chưa có VAT) với dự án đầu tư mới và 12% giá thuê hạ tầng KCN (chưa có VAT) với dự án đầu tư mở rộng, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/1 dự án.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn: tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/ 1 doanh nghiệp trong nước chi phí xây dựng, đánh giá và công nhận hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu; hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 200 triệu động/1 doanh nghiệp lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT công nghệ cao; hỗ trợ 50% chi phí, nhưng không quá 1 tỷ đồng/1 doanh nghiệp lãi suất vay vốn khi thực hiện dự án đầu tư mới hoặc mở rộng dự án từ 20% quy mô trở lên; hỗ trợ 80% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/1 doanh nghiệp tham gia hội trợ triển lãm trong và ngoài nước, nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm CNHT; hỗ trợ 50% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/1 doanh nghiệp đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm CNHT 100% chi phí, nhưng không quá 200 triệu đồng/1 tiêu chuẩn cho doanh nghiệp đánh giá công nhận đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo khu vực cho sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên phát triển của tỉnh.  

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư giai đoạn 2017-2025 của tỉnh; các nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện tốt nhất, cung cấp các thông tin đầy đủ nhất và thực hiện trong thời gian ngắn nhất đối với các thủ tục đầu tư vào KCN, thông qua cơ chế “một cửa liên thông” của UBND tỉnh.

Trần Trang (Vietnam Business Forum)