THÁI NGUYÊN

Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đô thị

16:13:23 | 30/11/2020

Quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thời gian qua ngành Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Theo đánh giá chung, Thái Nguyên là một trong không nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc và khá hiệu quả công tác quy hoạch (nền tảng quan trọng, phải đi trước một bước), góp phần quan trọng tham mưu giúp UBND tỉnh, có cơ sở hoạch định kế hoạch dài và ngắn hạn trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, sử dụng đất đai hiệu quả, tạo giá trị thẩm mỹ kiến trúc và hiệu quả kinh tế - xã hội (KT - XH).

Do có vai trò hết sức quan trọng, là định hướng phát triển không gian phù hợp với chiến lược phát triển KT - XH nên quy hoạch xây dựng là công việc phải đi trước một bước. Nhận thức được vai trò quan trọng này cùng với ý tưởng về xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững về KT – XH. Thời gian qua, ngành Xây dựng tỉnh phối hợp với các địa phương và cơ quan triển khai công tác quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh lỵ, huyện lỵ làm cơ sở đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ổn định về nơi làm việc, học tập, nơi ở và sinh hoạt cho Cán bộ công nhân viên và nhân dân tái định cư, đáp ứng yêu cầu bức xúc cho các hoạt động xã hội.

Ý tưởng chủ đạo của Tỉnh cho công tác quy hoạch xây dựng là phải rà soát và quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị - công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch xây dựng đô thị cũng được nhìn nhận theo phương pháp tiếp cận mới trên cơ sở đánh giá sự tác động toàn diện các yếu tố trong mối quan hệ đa chiều đô thị. Nhờ vậy, Thái Nguyên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh.

Có thể nhấn mạnh rằng, với trách nhiệm là một tỉnh nằm trong quy hoạch vùng Hà Nội, việc hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ và các địa phương trong cả nước là yêu cầu có tính khách quan, nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của từng địa phương và cả nước. Do vậy trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng quan tâm và chỉ đạo các ngành trong công tác quy hoạch xây dựng ở địa phương cho phù hợp với quy hoạch vùng Thủ đô, đặc biệt trong việc khớp nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở vùng giáp ranh giữa Thái Nguyên và Hà Nội để cùng hợp tác phát .

Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với các địa phương trong cả nước, Sở Xây dựng Thái Nguyên đang đẩy mạnh các mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương… Cùng với việc phát triển nguồn nhân lực, Sở đã chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được UBND tỉnh và Bộ Xây dựng giao cho. Đặc biệt, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh cho ban hành nhiều văn bản pháp quy của tỉnh, cụ thể hoá các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, nhà ở, hạ tầng đô thị và quản lý vật liệu xây dựng cho sát với thực tế của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh, Đảng bộ Thái Nguyên tập trung phát triển công nghiệp làm nền tảng kinh tế, lấy kinh tế công nghiệp làm mũi nhọn, trong những năm qua, ngành Xây dựng Thái Nguyên đã tích cực nghiên cứu, khảo sát, thiết kế quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư của tỉnh.

Theo ông Hoàng Đức Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Xây dựng. Chúng tôi đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện quy hoạch các khu đô thị tại các thị trấn trung tâm huyện, các khu dân cư tập trung tại các xã để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh... Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy hoạch, nhất là ở địa bàn khu vực thành phố Thái Nguyên và thị trấn trung tâm của các huyện. Sở cũng phối hợp với UBND các huyện tăng cường công tác thực hiện và quản lý hoạt động xây dựng theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định”.

Mạnh Dũng (Vietnam Business Forum)