LẠNG SƠN

Khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế cửa khẩu trong phát triển kinh tế

09:26:23 | 20/5/2021

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã xác định: Trong giai đoạn 2020 – 2025 cần tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Để thực hiện Nghị quyết, ngày 6/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động, trong đó: “Tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh” tiếp tục được xác định là chương trình trọng tâm. Phóng viên Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả hoạt động cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.

Sau giai đoạn tạo đà thì giai đoạn 2016 – 2020 được coi là giai đoạn tăng tốc của Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. Xin ông cho biết những kết quả trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu KTCK 5 năm qua?

Trong 5 năm qua, hoạt động thu hút đầu tư vào Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đạt được một số kết quả tích cực. Lũy kế tính đến hết năm 2020, địa bàn Khu KTCK có 122 dự án trong nước còn hiệu lực với tổng số đăng ký trên 12.700 tỷ đồng và 20 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 207 triệu USD, chiếm 67% dự án và 88% tổng vốn so với toàn tỉnh.

Trong đó có 3 dự án Khu chức năng trong Khu KTCK được xác định là các dự án trọng điểm tập trung ưu tiên đầu tư (Khu trung chuyển hàng hóa với tổng vốn đầu tư 3.299 tỷ đồng; Dự án hạ tầng Khu chế xuất với tổng vốn đầu tư 1.034 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang với tổng vốn đầu tư trên 700 tỷ đồng). Ngoài ra tại các cửa khẩu hiện có 29 dự án kinh doanh bến bãi với số vốn đăng ký 3.033,8 tỷ đồng, 48 dự án đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ với số vốn đăng ký trên 3.100 tỷ đồng đáp ứng yêu cầu hoạt động thương mại dịch vụ, lưu giữ, bảo quản hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu (XNK) và đóng góp nguồn thu ngân sách.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về hệ thống cơ sở hạ tầng tại Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cũng như triển khai các dự án như thế nào?

Hệ thống cơ sở hạ tầng Khu KTCK nói chung, các khu vực cửa khẩu nói riêng được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp khang trang đồng bộ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ, XNK hàng hóa của cả nước qua địa bàn. Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên 3.100 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình kết cấu hạ tầng quan trọng như: Dự án Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua mốc 1119-1120, dự án đường và cầu 17/10, đường phục vụ XNK, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), đường Na Sầm - Na Hình, đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên và dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Hữu Nghị - Bảo Lâm,…

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK đã có những chủ trương, định hướng phát triển nào để từng bước đưa các mục tiêu thành hiện thực; đâu là những lĩnh vực tập trung kêu gọi đầu tư, thưa ông?

Với diện tích 394 km2, Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được xác định là vùng kinh tế động lực chủ đạo, phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cùng với sự phát triển của Khu kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thành trục tứ giác kinh tế trọng điểm Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Căn cứ Chương trình hành động số 04-CTr-TU ngày 6/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Quản lý đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Ban Quản lý đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hạ tầng Khu KTCK và các lĩnh vực tập trung thu hút đầu tư, cụ thể: Đối với cơ chế, chính sách thu hút đầu tư: Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng (hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nhà đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, cân đối bố trí ngân sách nhà nước để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch…); xây dựng cơ chế để quản lý, vận hành các khu chức năng sau khi đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đưa vào khai thác, sử dụng; có cơ chế tạm ứng vốn hoặc bảo lãnh cho vay để thực hiện một số dự án trọng điểm, thiết yếu cần đẩy nhanh tiến độ.

Đối với các lĩnh vực, dự án tập trung thu hút đầu tư gồm: Dự án phát triển các khu đô thị; nhà máy thu gom xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung; hạ tầng logistics, trong đó có dự án cảng cạn với quy mô khoảng 75 ha tại Km 22+500 quốc lộ 1A; đầu tư kinh doanh trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm thương mại tại khu vực Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn…

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum