HƯNG YÊN

Hưng Yên tăng trưởng vượt bậc trong bảng xếp hạng PCI

10:32:36 | 8/6/2022

Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 của Hưng Yên tăng tới 14 bậc, xếp thứ 39 cả nước. Đây cũng là năm tỉnh Hưng Yên đạt tổng điểm cao nhất qua 17 năm thực hiện xếp hạng. Trong đó một số chỉ số thành phần có sự tăng điểm và tăng bậc cao.

Với 63,76 điểm, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên năm 2021 tăng tới 14 bậc, vươn lên xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc, tiệm cận với nhóm tỉnh, thành xếp loại khá. Kết quả này đã đạt và vượt mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là đến năm 2025 ở nhóm 40 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI cao.

Vị trí của tỉnh, thành trong PCI 2021 có thang điểm 100 và tiếp tục được đánh giá trên 10 chỉ số thành phần: Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Tính năng động của chính quyền địa phương; Môi trường cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Nhìn vào 10 chỉ số thành phần, PCI 2021 tỉnh Hưng Yên có 4 chỉ số tăng điểm và 5 chỉ số tăng bậc so với PCI 2020. Trong đó, nổi bật nhất là chỉ số Chi phí thời gian, tăng 0,22 điểm (từ 8,24 lên 8,46 điểm), tăng 15 bậc ( từ bậc 19 lên bậc 4 cả nước). Đây là chỉ số quan trọng đo lường thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính cũng như mức độ thường xuyên và thời gian doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan Nhà nước của địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra. Chỉ số này cũng được đánh giá qua một số chỉ tiêu như: cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả, cán bộ nhà nước thân, DN không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất hồ sơ, thủ tục giấy tờ đơn giản, thời gian hoàn tất thủ tục hành chính được rút ngắn… Điều này cho thấy công tác điều hành cải cách hành chính của Hưng Yên những năm qua phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi rõ rệt cho các DN.

Ngoài ra, chỉ số Đào tạo lao động cũng tăng tới 20 bậc, từ bậc 33 lên bậc 13 cả nước, là chỉ số tăng bậc lớn nhất của Hưng Yên. Một chỉ số khác có sự tăng trưởng đáng kể là chỉ số Tính minh bạch, tăng 12 bậc, từ 5,31 điểm lên 5,62 điểm; chỉ số Tiếp cận đất đại cũng tăng 0,6 điểm, lên 1 bậc; chỉ số Dịch vụ hỗ trợ DN tăng 0,93 điểm, lên 5 bậc so với năm 2020.

Có thể nói, để đạt được vị trí như hiện nay, Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực cải cách và phấn đấu. Tổng hợp số liệu của VCCI cho thấy, liên tục từ năm 2015 đến nay, chỉ số PCI của Hưng Yên tuy đã có sự cải thiện, nhưng tiến độ chậm. Cụ thể năm 2015, chỉ số PCI của tỉnh chỉ ở mức 55,1 điểm, đến năm 2019 chỉ số PCI đã có sự cải thiện: đạt 63,60 điểm. Điều này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của chính quyền tỉnh đã có tác động tích cực trên thực tế và được cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ghi nhận. Tuy nhiên, 5 năm gần đây, trong cuộc đua chung, so với các tỉnh, thành phố, chỉ số PCI của Hưng Yên vẫn chỉ loanh quanh thứ hạng trung bình. Kết quả của Hưng Yên 6 năm qua trong bảng xếp hạng chung PCI 63 tỉnh, thành phố như sau: Năm 2015 xếp thứ 56 (nhóm trung bình), năm 2016 xếp thứ 50 (nhóm trung bình), năm 2017 xếp thứ 56 (nhóm tương đối thấp), năm 2018 xếp thứ 58 (nhóm trung bình), năm 2019 xếp thứ 55 (nhóm trung bình), năm 2020 xếp thứ 53 ( nhóm trung bình)

Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. UBND tỉnh đã ban hành “Đề án cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” (Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 28/10/2016). Tuy vậy phải khẳng định, những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016 -2020 còn chưa đạt mục tiêu đề ra cũng như kỳ vọng của tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới, ngày 07/9/2021, UBND tỉnh đã  Quyết định số 2136/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án đặt mục tiêu: “Phấn đấu cải thiện điểm số từng chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh mỗi năm tăng từ 2-5 bậc. Đến năm 2023 ở nhóm 45 và đến năm 2025 ở nhóm 40 tỉnh, thuộc nhóm các địa phương tiệm cận mức Khá”. Đề án cũng nêu nhiều giải pháp, nhiệm vụ như: Các sở, ngành và UBND cấp huyện phải xây dựng kế hoạch triển khai, 3 - 6 tháng tổ chức sơ kết, hằng năm tổ chức tổng kết; Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã, đồng thời tham mưu UBND tỉnh hàng tháng tổ chức họp đánh giá nhiệm vụ được giao; các sở, ngành và UBND cấp huyện rà soát thủ tục hành chính, vướng mắc cần giải quyết báo cáo UBND tỉnh...

Các sở, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng, tích cực triển khai, cụ thể như: Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 3734/KH-SLĐTBXH ngày 23/9/2021...

Theo ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh những năm qua nằm ở top cuối cả nước cho thấy còn những tồn tại, hạn chế ở một số ngành, lĩnh vực và qua phân tích cho thấy nguyên nhân chủ quan, do “con người” là chủ yếu. Thực tế cho thấy, một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu trách nhiệm, thậm chí gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp... Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-CTUBND ngày 23/9/2021 về thực hiện có hiệu quả các giải pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện PCI...

Để đạt mục tiêu đến năm 2023 vào nhóm 45 tỉnh trong bảng xếp hạng PCI, đưa Hưng Yên thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực thi công vụ, xác định rõ bổn phận trách nhiệm, hết lòng vì lợi ích chung và khát vọng vươn lên của tỉnh. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, chậm trễ trong giải quyết TTHC, đặc biệt ở các khâu: giấy phép xây dựng, giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai, vấn đề môi trường...

Có thể khẳng định, với khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả bộ máy, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hưng Yên sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả trong giai đoạn tới.

Quỳnh Chi (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD