KON TUM

Huyện Kon Rẫy: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ

09:28:07 | 7/2/2023

Mặc dù là huyện miền núi, nhưng trong gần 22 năm xây dựng và phát triển, Kon Rẫy đã luôn là lá cờ đầu trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhanh, bền vững. Chính sự khởi sắc toàn diện của Kon Rẫy hôm nay là minh chứng cuộc sống người dân nơi đây đang ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Những kết quả khả quan

Ông Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy chia sẻ, nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế và khó khăn của một huyện mới thành lập, với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, huyện Kon Rẫy đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt và xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 1.740 tỷ đồng (đạt 103% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ). Trong đó, nông lâm - thủy sản tăng 9,1%, công nghiệp - xây dựng tăng 19,2%, thương mại - dịch vụ tăng 12,4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 32,1 triệu đồng năm 2021 lên 34,95 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 38 tỷ đồng (đạt 153,5% dự toán và tăng 31,6% so với cùng kỳ).

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung triển khai thực hiện, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và người dân trong tham gia xây dựng NTM. Diện mạo nông thôn Kon Rẫy ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 4/6 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, xã Tân Lập đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và xã Đăk Ruồng đạt chuẩn NTM nâng cao. Ngành công nghiệp - xây dựng cũng đã có bước phát triển vượt bậc; giá trị sản xuất công nghiệp qua các năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Tiềm năng đất đai, thủy điện được khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, trên địa bàn đã có 6 công trình thủy điện vừa và nhỏ hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng công suất 37,6MW, đóng góp bình quân hàng năm cho ngân sách huyện khoảng 11,8 tỷ đồng. Giáo dục và đào tạo dần trở nên bài bản, quy mô trường lớp ngày càng khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Mạng lưới y tế được bao phủ rộng khắp và ngày càng được củng cố, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Trong các hoạt động triển khai kế hoạch phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2025, huyện Kon Rẫy tập trung phát triển mạnh kết cấu hạ tầng để làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nhiều công trình sẽ được đầu tư mở rộng; cụ thể, hệ thống giao thông từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân, phá vỡ thế ngõ cụt về giao thông trong những năm trước đây, tạo điều kiện cho Kon Rẫy giao lưu thuận lợi với khu vực trong và ngoài huyện.

"Văn hóa là động lực, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu cho sự phát triển kinh tế của dân tộc. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn luôn được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm. Kon Rẫy đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt nhất sứ mệnh này" - ông Võ Văn Lương nói. Cụ thể, xác định rõ cồng chiêng, múa xoang là loại hình văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh là "kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" sẽ bị mai một do tác động của kinh tế thị trường, những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo ngành Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoạch cụ thể để mở các lớp cồng chiêng, múa xoang.

Hiệu quả từ thu hút đầu tư

Là địa phương nằm giữa hai vùng kinh tế động lực của tỉnh là huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum, Kon Rẫy có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển và việc tận dụng tốt những lợi thế đó là nguồn lực quan trọng trong phát triển hôm nay và mai sau. Bên cạnh đó, huyện  cũng xác định công tác xúc tiến và thu hút đầu tư có vai trò quan trọng mang tính thúc đẩy hiệu quả. Đến hôm nay, môi trường đầu tư Kon Rẫy được đánh giá dần được cải thiện; các dự án đi vào hoạt động hiệu quả. Hiện huyện đã có 18 dự án đang hoạt động. Nhìn chung, hoạt động thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đi liền với đó, công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước cũng đã thực hiện và mang lại hiệu ứng tích cực, từng bước lấy được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đó cũng là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Trên cơ sở đó, Kon Rẫy cũng luôn bám sát phương châm thu hút đầu tư có chọn lọc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải phát sinh.

Những kết quả huyện đạt được hôm nay tuy chưa nhiều nhưng đó sẽ là động lực quan trọng, hứa hẹn đưa nền kinh tế Kon Rẫy có những bước phát triển mới trong tương lai. Một môi trường đầu tư Kon Rẫy đầy hứa hẹn đang vẫy gọi, sẵn sàng đồng hành với các nhà đầu tư có tâm huyết để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng no ấm, giàu đẹp, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về kinh tế - an ninh - chính trị xã hội gắn với việc khôi phục, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Duy Anh (Vietnam Business Forum)