KON TUM

Huyện Đăk Glei: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

16:02:35 | 6/2/2023

Là huyện vùng cao biên giới và cửa ngõ cực Bắc của Tây Nguyên, huyện Đăk Glei đã tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.


Chợ phiên Dược liệu - Gia súc huyện Đăk Glei được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá và tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc hữu trên địa bàn

Đến nay, huyện Đăk Glei đã thu hút 17 dự án trong các lĩnh vực điện, nông nghiệp, dược liệu, với tổng mức vốn dự kiến khoảng 11.930 tỷ đồng. Trong đó có 12 dự án thủy điện với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng; 2 dự án điện gió với tổng mức đầu tư dự kiến là 5.730 tỷ đồng. Lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu có 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH Phương Hoa tại xã Đăk Kroong (chế biến tinh bột mì), Công ty Cổ phần Nước giải khát Ngọc Linh tại xã Đăk Pek (dược liệu), Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Cao Nguyên tại xã Đăk Choong (cà phê).

Trên địa bàn huyện có 56 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hoạt động trong các lĩnh vực như: Xây dựng, khai thác vật liệu xây dựng, xăng dầu,… với tổng vốn đăng ký hơn 160 tỷ đồng; 12 hợp tác xã đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho hàng ngàn lao động, góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Để có được kết quả này, những năm qua, Đăk Glei luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm thu hút đầu tư. Huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc triển khai nhiệm vụ; thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhằm giảm tối đa các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra, giảm bớt chồng chéo; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng (đất đai, mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản),…

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh rà soát, bổ sung danh mục dự án đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, gắn với bảo vệ môi trường. Chú trọng sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các công trình thiết yếu, tạo sự đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng, hình thành một số khu đô thị mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo hướng mở rộng không gian đô thị gắn với thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị (đặc biệt là phía đông sông Pô Kô, thị trấn Đăk Glei, kêu gọi đầu tư xây dựng thêm cầu kết nối hai bờ sông Pô Kô). Ngoài ra, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút, xã Đăk Kroong,… Qua đó, từng bước đưa Đăk Glei là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)