HÀ NAM

Xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh

08:04:14 | 10/3/2023

Xác định việc phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, thành phố Phủ Lý đã tập trung xây dựng đô thị Phủ Lý theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh.

Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam; Kế hoạch 3721/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 về xây dựng phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND thành phố đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam. Theo đó, tập trung xây dựng đô thị Phủ Lý phát triển đồng bộ theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, trong đó phát triển đột phá ngành thương mại - dịch vụ.

Theo đó, Phủ Lý tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị. Tập trung hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; sắp xếp hài hòa giữa các lĩnh vực, khu vực phát triển đô thị thương mại - dịch vụ, nhất là y tế, giáo dục, hạ tầng du lịch.

Ông Trương Quốc Bảo - Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý cho biết: Hiện thành phố đang tập trung hoàn thành quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực chưa có quy hoạch. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ số vào quản lý quy hoạch, quản lý đô thị,… Hệ thống giao thông của thành phố ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, kết nối các tỉnh lân cận.

Cơ sở hạ tầng của thành phố Phủ Lý đang được xây dựng đồng bộ và ngày càng hoàn chỉnh với nhiều khu đô thị với hạ tầng quy mô, hiện đại như: Khu đô thị mới Nam Lê Chân, Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo, Khu đô thị Đông sông Đáy,…

Trong những năm qua, Phủ Lý phát triển nhanh chóng. Thành phố có 1 khu công nghiệp, 3 cụm tiểu thủ công nghiệp thu hút được nhiều dự án đầu tư, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu của cả tỉnh. Do nằm liền kề khu vực có nguồn vật liệu xây dựng lớn như đá vôi, đá xây dựng, đất sét,... nên Phủ Lý tận dụng thế mạnh này để phát triển đa dạng các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở địa phương như sản xuất xi măng, gạch ngói,…

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời gian qua, thành phố Phủ Lý đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng để phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Theo đó, thành phố đã triển khai và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy tờ Ecabinet, khai trương và đưa vào hoạt động hệ thống thông tin báo cáo phát triển kinh tế xã hội và tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến, chỉ đạo thành lập 164 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng thành lập các nhóm zalo trong nhân dân để hướng dẫn trực tiếp người dân thực hiện cải cách các thủ tục hành chính một cách chi tiết, hiệu quả. Thành phố cũng đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền chuyển đổi số cho gần 1000 thành viên của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Trước những thách thức và xu thế tất yếu của chuyển đổi số, thành phố Phủ Lý tiếp tục chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số; đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, công nghiệp sáng tạo, thương mại điện tử; thúc đẩy chuyển đổi xã hội số, trọng tâm là đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đồng thời là chủ thể, mục tiêu, động lực để chuyển đổi số, UBND thành phố Phủ Lý sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, công khai, minh bạch các hoạt động; phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Qua đó, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia, đồng hành trong quá trình chuyển đổi số.

Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hy vọng công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Phủ Lý sẽ từng bước đi vào chiều sâu, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Theo đó, với việc tập trung thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ góp phần nhanh chóng thực hiện mục tiêu đến năm 2030, thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội