BẮC KẠN

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách tại địa phương

07:00:40 | 2/5/2023

“Trong năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Bắc Kạn tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; quản lý chặt chẽ thu- chi; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống KBNN đến năm 2025,..” - ông Tạ Quốc Bảo - Giám đốc KBNN Bắc Kạn chia sẻ. 


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể KBNN Bắc Kạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, KBNN tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh các công tác khác như: Cải cách hành chính (CCHC); quản lý nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; thông tin tuyên truyền,... đặc biệt là sự chuyển biến tích cực về việc thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống KBNN đến năm 2025. Đây cũng chính là bước đầu để hiện thực hóa Kho bạc số với mục tiêu "3 không" theo nội dung được xác định tại Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2030: Không tiền mặt, Không khách hàng giao dịch trực tiếp và Không chứng từ giấy.

Theo đó, KBNN tỉnh đã tập trung triển khai, ký kết Thỏa thuận về quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN với các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn; thông qua số lượng tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của KBNN tại hệ thống các NHTM vào khoảng 2.969 tài khoản.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên khuyến khích khách hàng thu nộp NSNN qua POS (máy chấp nhận thẻ) tại các đơn vị KBNN; vận động các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN sử dụng các hình thức thu nộp điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, qua các ứng dụng điện tử của các NHTM hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế,…

Với sự nỗ lực đó, tỷ lệ thu, chi ngân sách bằng tiền mặt qua KBNN Bắc Kạn chỉ còn lần lượt là 0,16% và 0,36%. Bởi vậy, hệ thống KBNN Bắc Kạn hầu như không còn tiền mặt trong kho. Đồng thời, đối với chi thường xuyên, KBNN Bắc Kạn đã kiểm soát thanh toán 4.370 tỷ đồng; trong đó, chi ngân sách Trung ương là 908 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương là 3.462 tỷ đồng. Chi đầu tư xây dựng cơ bản và Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện kiểm soát thanh toán là 3.651 tỷ đồng, đã giải ngân được 2.071,9 tỷ đồng,…

Bước sang năm 2023, KBNN Bắc Kạn đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản; đẩy mạnh công tác CCHC, Kho bạc số; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,...

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)