BẮC KẠN

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, số hóa trong thực hiện nhiệm vụ

06:59:42 | 2/5/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và UBND tỉnh, Cục QLTT Bắc Kạn đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) vào thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025. Đây là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên với ông Trần Văn Khánh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn.

Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT, số hóa theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và tỉnh Bắc Kạn về CĐS giai đoạn 2021 - 2025, bước đầu đạt kết ra sao, thưa ông?

Tính đến nay, qua thực hiện đồng bộ từ khâu chỉ đạo đến triển khai tổng thể các nội dung về CĐS đã đưa đến kết quả bước đầu là 100% công chức trong ngành có tài khoản thư điện tử của đơn vị; 100% đơn vị sử dụng ứng dụng quản lý văn bản và điều hành, trang thông tin điều hành tác nghiệp nội bộ.

Kể từ khi lực lượng QLTT hoạt động theo mô hình ngành dọc, 100% văn bản đi đến của Tổng cục QLTT được thực hiện trên môi trường điện tử, Hệ thống Cổng thông tin điện tử Tổng cục liên thông 63 Cục QLTT địa phương được triển khai thông suốt; các phần mềm kế toán, phần mềm tổ chức cán bộ, phần mềm thi đua khen thưởng, đặc biệt phần mềm xử lý vi phạm hành chính (INS) đã được ứng dụng đưa vào hoạt động hàng ngày. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp công chức dễ dàng thống kê, tổng hợp, nhất là trong việc nắm bắt, phát hiện và xử lý vi phạm với độ chính xác cao.

Việc cập nhật tất cả các dữ liệu lên hệ thống giúp việc xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng QLTT đảm bảo chính xác, đúng quy trình. Chưa kể, hệ thống cũng giúp giảm thiểu ngân sách rất lớn cho khoản in mẫu ấn chỉ sẵn. Hiện nay, công chức cơ quan đơn vị thuộc Cục QLTT Bắc Kạn đã tác nghiệp tốt trên các hệ thống phần mềm điện tử trong công việc hằng ngày.


Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ của Cục QLTT Bắc Kạn

Ông có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn trong năm 2023?

Năm 2023, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quan tâm làm tốt công tác tổ chức cán bộ.

Hai là, thường xuyên tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ hoạt động công vụ của công chức, kết hợp với tăng cường đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, đẩy mạnh việc số hóa, ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn và tác nghiệp của công chức.

Năm là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác của cơ quan, đơn vị.


Ký kết thực hiện Quy chế phối hợp nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại trên không gian mạng

Để góp phần thực hiện thành công Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn đã đề ra những giải pháp gì?

(1) Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cục luôn chỉ đạo đơn vị và công chức đối xử bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật; tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh một cách thuận lợi nhất.

(2) Lãnh đạo Cục thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ công tác của lực lượng để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện.

(3) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI.

(4) Rà soát, bố trí cán bộ có trách nhiệm, tâm huyết, kỹ năng, trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; kiên quyết xử lý các trường hợp đơn vị, cá nhân có hành vi vụ lợi bất chính trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

(5) Có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến, tạo động lực để mọi cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ người dân, doanh nghiệp; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

(6) Tiếp tục thiết lập đường dây nóng, hòm thư điện tử,… giải quyết kịp thời những phản hồi, ý kiến của tổ chức, cá nhân; rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra; chỉ thanh tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Trân trọng cảm ơn ông!

Đức Bình (Vietnam Business Forum)