BẮC KẠN

Bắc Kạn: Tháo điểm nghẽn đầu tư - Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp

08:41:59 | 1/5/2023

Cùng với việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Kạn đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, trước mắt là tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư và khơi thông nguồn lực bứt phá. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn xung quanh vấn đề này.

Việc hoàn thành đạt, vượt nhiều chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2022 đã tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo. Ông có thể cho biết Bắc Kạn đang lan tỏa kết quả này tại “năm bản lề” 2023 ra sao?

Tuy phải đối mặt với không ít khó khăn trong năm 2022 nhưng Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đạt kết quả đáng kể: Hoàn thành và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu; GRDP tăng 6,01% so với năm 2021; GRDP/người đạt 46,3 triệu đồng; thu ngân sách 830 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 35 triệu USD;… Năm 2022, tỉnh cũng chấp thuận chủ trương 11 dự án với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng; đưa luỹ kết toàn tỉnh có 177 dự án đầu tư với vốn tổng đăng ký 18.500 tỷ đồng,… Những kết quả trên đã tạo nền tảng, niềm tin vững chắc để tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2023: GRDP tăng trên7%/năm; GRDP/người trên 50 triệu đồng; thu ngân sách từ 955 tỷ đồng trở lên; trồng mới 3.900ha rừng, phát triển mới 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 2,5%,...

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, các ngành và địa phương với tinh thần quyết liệt đã vào cuộc sát sao nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tin tưởng rằng, với truyền thống văn hóa cách mạng, sự năng động và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, Bắc Kạn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu; tạo tiền đề bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Đăng Bình (người đội mũ bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và Đoàn công tác đi thị sát công trình trên địa bàn huyện Pác Nặm vào đầu năm 2023

Qua gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, Bắc Kạn đã đạt kết quả nổi bật nào, thưa ông?

Thời gian qua, công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được tỉnh coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện (Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021), đồng thời triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao PCI giai đoạn 2022 - 2025 (Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/4/2022). Tỉnh đặt ra một số mục tiêu đến năm 2025: Nâng dần vị trí xếp hạng PCI tăng ít nhất 01 bậc/năm; cải thiện toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần đạt trên 67 điểm (có trọng số).

Năm 2023, để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/01/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Theo đó, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp: Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở, ngành được phân công theo dõi chỉ số thành phần PCI; đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh thu hút đầu tư và tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại;... Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC liên quan đến các hoạt động đầu tư và sản xuất - kinh doanh về đất đai, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan,…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực; xác định rõ mục đích, yêu cầu, phân công nhiệm vụ cho các đầu mối, đơn vị; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và mỗi cán bộ công chức, viên chức. Có thể khẳng định, cả bộ máy chính quyền Bắc Kạn hiện đã vào cuộc sát sao, trách nhiệm; đang cùng chuyển động với quá trình đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh; tất cả vì mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và cởi mở hơn.

Những quyết tâm đang dần chuyển hoá thành hành động cụ thể và sự chuyển biến tích cực này được người dân, doanh nghiệp cảm nhận rõ, đánh giá cao. Điều này thể hiện qua các con số như: Chỉ số chuyển đổi số năm 2021 xếp 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 08 bậc so năm 2020; đặc biệt chỉ số PCI năm 2022 xếp 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so năm 2021. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào Bắc Kạn gia tăng mạnh mẽ cả về “lượng” lẫn “chất” chính là kết quả rõ nhất của việc cả hệ thống chính quyền cùng chuyển động vì người dân và doanh nghiệp.


Biểu diễn tại Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể trong dịp Xuân Quý Mão 2023

Để tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm nhất. Một vài chia sẻ của ông về tầm nhìn, khát vọng và các khâu đột phá phát triển của tỉnh những năm tới?

Sau 25 năm tái lập tỉnh (01/01/1997- 01/01/2023), Bắc Kạn đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, song bên cạnh các kết quả đạt được, Bắc Kạn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển và đòi hỏi phải có các chủ trương, quyết sách mang tính căn cơ, khoa học, kịp thời tạo ra sự đột phá.

Xác định rõ yêu cầu trên nên ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã sớm bắt tay vào nghiên cứu, triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến hết quý I/2023, Dự thảo Quy hoạch đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành trong thời gian sớm nhất. Quy hoạch là một nội dung quan trọng, là cơ sở để lãnh, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nhân lực, đảm bảo quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn.

Quy hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030, tỉnh có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước, hệ thống không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa phát triển kinh tế với bảo tồn sinh thái, văn hóa. Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Kạn đặt mục tiêu có nền kinh tế năng động; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường đáng sống; mức phát triển khá so trong cả nước.

Quy hoạch cũng xác định sẽ tập trung vào 4 đột phá chiến lược gồm: (1) Thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; (2) hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh; (3) hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đầu tư đồng bộ hiện đại với trọng tâm là hệ thống giao thông và (4) đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số,…

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn:  Vietnam Business Forum