BẮC KẠN

Sở Tư pháp: Góp phần nâng cao Chỉ số PCI

08:42:21 | 1/5/2023

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Sở Tư pháp đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Xung quanh vấn đề này, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Đào - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.


Các đại biểu tham dự Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bà có thể cho biết về các điểm nhấn trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản theo đúng pháp luật quy định; cũng như đảm trách phối hợp thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” của Sở Tư pháp nhằm góp phần nâng cao PCI Bắc Kạn?

Hàng năm, Sở Tư pháp tỉnh luôn chú trọng tham mưu để UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản QPPL, Sở luôn tuân thủ đúng quy định, bám sát thực tiễn; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Từ năm 2020 đến nay, Sở đã thẩm định 170 dự thảo văn bản QPPL (năm 2020: 49 dự thảo văn bản; năm 2021: 50 dự thảo văn bản và năm 2022: 81 dự thảo văn bản); rà soát và tham mưu xử lý 110 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (năm 2020: Rà soát, xử lý 24 văn bản; năm 2021: Rà soát, xử lý 30 văn bản; năm 2021: Rà soát, xử lý 56 văn bản).

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục có những giải pháp và cách thức thực hiện hiệu quả hơn, trong đó chú trọng bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho lực lượng công chức làm công tác xây dựng văn bản QPPL; kiện toàn tổ chức cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh đến cơ sở và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách tại các cơ quan chuyên môn;…

Tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, Sở Tư pháp được giao tham mưu nâng cao Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” với 02 nhiệm vụ: (1) Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản QPPL nhằm đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, thống nhất của văn bản khi ban hành; (2) Tham mưu triển khai có hiệu quả Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025.

Vậy, Sở đã tham mưu và lan tỏa hữu hiệu Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho DNVVN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 ra sao?

Sở đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và văn bản QPPL của địa phương đến các đối tượng, nhất là các DNVVN, các HTX trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú như: Biên soạn sổ tay pháp luật dành cho doanh nghiệp (DN); xuất bản cuốn Hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh gửi đến các sở, ban, ngành và các địa phương để thuận lợi cho việc tra cứu văn bản; xây dựng Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho DN trên Cổng thông tin điện tử của Sở,...

Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh tổ chức xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật, phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN; tuyên truyền thông qua các hình thức khác như: Đài phát thanh, truyền hình, báo, bản tin, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật,...

Thời gian qua, tính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động tư vấn pháp lý, tổ chức đấu giá, đấu thầu,… theo thẩm quyền của ngành đạt kết quả ra sao, thưa bà?

Những năm qua, Sở Tư pháp tỉnh đã chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nói chung; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho DN, quản lý nhà nước và tổ chức đấu giá thuộc phạm vi quản lý nói riêng.

(1) Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNVVN trên địa bàn tỉnh các giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2020 - 2025 và văn bản về hỗ trợ pháp lý cho DNVVN trên địa bàn tỉnh hàng năm.

Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho DNVVN trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh (năm 2022, phát sóng 06 số tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho DN tại chuyên mục “Pháp luật và đời sống”); thực hiện khảo sát nhu cầu cung cấp thông tin pháp lý và tư vấn pháp luật của DN.

Phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn hỗ trợ pháp lý cho DN thu hút đông đảo đại biểu là doanh nhân tham gia.

Thường xuyên cập nhật văn bản, chính sách pháp luật mới trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn,... Thông qua đó, góp phần định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp DN hoạt động và phát triển dựa trên một nền tảng pháp lý ổn định.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN, việc tư vấn pháp lý còn được triển khai thông qua kênh luật sư và tư vấn pháp luật. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 03 Văn phòng luật sư với 05 luật sư và 01 Chi nhánh Công ty Luật; 01 Trung tâm tư vấn pháp luật với 03 tư vấn viên pháp luật. Về cơ bản những dịch vụ pháp lý do các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

(2) Trong hoạt động đấu giá tài sản, Sở đã chỉ đạo Trung tâm đấu giá tài sản niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về đấu giá tài sản; không gây khó khăn, phiền hà, giải quyết công việc theo quy định; quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2022, Trung tâm đã thực hiện đấu giá thành công, với chênh lệch giá bán tăng gần 7,0 tỷ đồng so với giá khởi điểm, nộp NSNN tăng 21,5% so với chỉ tiêu giao.

Trân trọng cảm ơn bà!

Hà Thành (Vietnam Business Forum)