BẮC KẠN

Đảm bảo hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách địa phương

08:42:21 | 1/5/2023

Đảm bảo hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách địa phương  là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức ngành Tài chính tỉnh Bắc Kạn.


Bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Kạn

Theo bà Hoàng Thị Hằng - Giám đốc Sở Tài chính Bắc Kạn, để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động tại Quyết định số 36/UBND-QĐ ngày 10/01/2023. Chương trình đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng để triển khai thực hiện; đặc biệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và có mốc thời gian phải hoàn thành; trong đó, yêu cầu tập trung triển khai theo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cân đối thu - chi ngân sách

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Bắc Kạn rất chú trọng giải pháp về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế. Cụ thể là tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, tập trung hướng dẫn thực hiện các văn bản mới có hiệu lực; đồng thời, tổ chức tốt công tác tiếp nhận các thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Bà Hằng nhấn mạnh, là một tỉnh còn rất khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nên các giải pháp quyết liệt từ UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn) là hết sức quan trọng. Hơn nữa, cần tăng cường công tác phối hợp, kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan Thuế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Song song đó, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao. Chỉ bổ sung kinh phí đối với những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, cấp bách phát sinh trên tinh thần tiết kiệm nhất và phù hợp với khả năng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.


Việc đầu tư hiệu quả tạo cho diện mạo đô thị tỉnh Bắc Kạn ngày một khởi sắc

Nâng cao hiệu quả quản lý - đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngành Tài chính tỉnh Bắc Kạn đã chủ động lập kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để kịp thời báo cáo tồn tại và tham mưu xử lý nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, tài nguyên khoáng sản. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, để đất hoang hóa.

Cùng với đó, ngành tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực quản lý. Tập trung nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi số, thực hiện số hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan nhằm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý và giúp người dân, doanh nghiệp, tổ chức thuận tiện trong việc thực hiện các TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết các TTHC cho các cá nhân, tổ chức nhanh chóng, kịp thời; trả lời có trách nhiệm đối với những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết các TTHC để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các TTHC.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan; đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí việc làm của công chức; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)