BẮC KẠN

Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Kạn: Tích cực triển khai dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

06:51:17 | 2/5/2023

Là đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bắc Kạn, trong những năm qua, Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN tỉnh Bắc Kạn (Trung tâm) đã thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Thanh Bình giai đoạn I cũng như quản lý, vận hành các công trình kết cấu hạ tầng và triển khai các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, do số lượng doanh nghiệp còn ít, quy mô nhỏ nên nguồn thu từ doanh nghiệp không nhiều (02 tỷ đồng/năm) nên hoạt động duy tu, bảo dưỡng hạ tầng KCN còn hạn chế.


Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn khai mạc chợ Tết Công đoàn năm 2023

Ông La Đình Chính  - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: KCN Thanh Bình có quy mô 153,8ha, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I diện tích 73,5ha đã đưa vào sử dụng năm 2012 với quy mô 63ha, trong đó có 45ha đất công nghiệp cho thuê và 18ha đất công trình kỹ thuật hạ tầng, khu tái định cư. Giai đoạn I được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh gồm: Trạm xử lý nước thải công suất 2.500m3/ngày đêm và hệ thống giao thông, cây xanh, cấp điện, điện chiếu sáng,... Đến nay, đã có 13 nhà đầu tư đang triển khai dự án với tổng vốn đăng ký 5.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất cho thuê 42,5ha (100% diện tích quy hoạch xây dựng nhà máy). Các dự án đã tạo gần 2.000 việc làm và nộp ngân sách đạt 300 - 500 tỷ đồng/năm.

Trước năm 2012, Trung tâm được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án KCN Thanh Bình - giai đoạn I và từ năm 2012 đến nay là quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành các công trình kết cấu hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Hàng năm, Trung tâm tổ chức làm việc với các doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu, xem xét việc chấp hành pháp luật, khó khăn trong hoạt động,… để có kế hoạch tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả.

Cụ thể, Trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị tư vấn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đào tạo, cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động cho công nhân làm việc trong các doanh nghiệp. Trung tâm cũng áp dụng chính sách ưu đãi về phí dịch vụ sử dụng hạ tầng, công ích và xử lý nước thải. Bên cạnh đẩy mạnh đấu nối thu gom nước thải vào hệ thống xử lý nước thải chung; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Trung tâm còn tư vấn chính sách về thuế, đất đai, môi trường, lao động đối với các doanh nghiệp mới đầu tư, đồng thời thường xuyên đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh KCN luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông La Đình Chính cho biết: KCN Thanh Bình nằm ở đầu tuyến đường quốc lộ 3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) nên có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối, liên kết vùng, thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội tỉnh. Để làm bật lợi thế này, Bắc Kạn đã phê duyệt Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Bình, giai đoạn II (Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh). Hiện tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến nhằm sớm triển khai đầu tư KCN Thanh Bình giai đoạn II  để thu hút các dự án đầu tư.

Năm 2022, Ban Quản lý các KCN cũng đã đề xuất phương án quy hoạch KCN tầm nhìn đến năm 2030 với chỉ tiêu sử dụng đất KCN là 761ha, đề nghị Thủ tướng chính phủ xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu sử dụng đất KCN cho tỉnh 557ha với 08 KCN tại các huyện Chợ Mới, Bạch Thông. Mục tiêu là hình thành các KCN mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo ra quỹ đất cùng điều kiện hạ tầng kỹ thuật phù hợp để xây dựng các nhà máy; tạo môi trường thuận lợi và có bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp của tỉnh.

Trung tâm hy vọng nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành đối với việc phát triển mở rộng KCN nhằm tạo cơ hội cho Bắc Kạn đẩy mạnh đầu tư, khơi dậy nguồn lực bứt phá phát triển.

Ngô Khuyến (Vietnam Business Forum)