BẠC LIÊU

Huyện Vĩnh Lợi: Khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

14:46:10 | 27/12/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, huyện Vĩnh Lợi đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng loạt các giải pháp quyết liệt, qua đó đưa kinh tế - xã hội khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

Ông Trương Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi cho biết, đến nay tổng sản phẩm trong huyện (GRDP) tốc độ tăng trưởng bình quân 5,92%/năm. Thu nhập bình quân đầu người 59,2 triệu đồng/người/năm, đạt 62,31% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 8,32 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ. Trong tổng số 20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra, đã có 05 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên.

Hiện nay, huyện đang lập quy hoạch thị trấn Châu Hưng, đạt đô thị loại IV; xã Vĩnh Hưng đã đạt đô thị loại V, đang làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận thị trấn Vĩnh Hưng.

Các cấp, các ngành của huyện đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, có 03 xã Châu Hưng A, Châu Thới, Vĩnh Hưng A được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; xã Hưng Thành đạt 19/19 tiêu chí, đã lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao và huyện đang trình tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Chính sách an sinh xã hội, tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt.


Lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội giữ được ổn định. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt chỉ tiêu được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Bộ máy cán bộ quản lý Nhà nước tiếp tục được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, lề lối làm việc từng bước được đổi mới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được nâng lên.

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Theo Bí thư Huyện ủy Trương Thanh Nhã, những kết quả tích cực trên bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó không thể không nhắc tới việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên. Từ đó, tạo ra niềm khích lệ, động lực trong sản xuất, đầu tư của doanh nghiệp.


Các cấp, các ngành của huyện tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao

“Thời gian qua, nhất là từ sau Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 12 đến nay, huyện Vĩnh Lợi luôn quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp an tâm, phấn khởi trong hợp tác làm ăn, tích cực đóng góp cho an sinh xã hội và tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương,... Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án trên địa bàn huyện, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên trên 700 tỷ đồng, đã hoàn thành 02 dự án, đang thực hiện 02 dự án và chuẩn bị đầu tư 03 dự án. Hiện nay, huyện đang kêu gọi đầu tư 09 dự án trên địa bàn”, ông Trương Thanh Nhã chia sẻ.

Để tạo thêm động lực mới trong thu hút đầu tư, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai,… theo hướng rút ngắn thời gian, tinh gọn, minh bạch, công khai. Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu chính sách, thủ tục đầu tư, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng với phương châm “Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp”,... Tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, quê hương Vĩnh Lợi; tiềm năng, thế mạnh của huyện để thu hút các nguồn vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới