PHÚ YÊN

Trường Đại học Phú Yên: Tập trung đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

11:10:55 | 28/5/2024

Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Phú Yên. Từ năm 1970 đến nay, lịch sử Nhà trường đã có 54 năm hình thành và phát triển, đặc biệt lịch sử Nhà trường gắn liền với dấu mốc năm 1989 - năm tái lập tỉnh Phú Yên. Vượt qua những khó khăn, thách thức đến nay Trường Đại học Phú Yên đã trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.


Tỉnh ủy Phú Yên khen tặng Trường Đại học Phú Yên “chất lượng - hiệu quả - sáng tạo - vì cộng đồng” nhân dịp 15 năm thành lập Trường

Là trường đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên, Trường Đại học Phú Yên gồm 2 cơ sở: 01 Nguyễn Văn Huyên và 18 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm: Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học và đào tạo, 22 đơn vị thuộc và trực thuộc (11 khoa, 7 phòng chức năng, Thư viện, Tạp chí, 2 Trung tâm). Hiện nay, Trường Đại học Phú Yên có 163 viên chức, nhân viên (với 122 giảng viên) trong đó có 01 Phó giáo sư tiến sĩ, 28 tiến sĩ, 90 thạc sĩ, 04 đại học. Về cơ cấu chức danh nghề nghiệp có 02 giảng viên cao cấp (hạng I), 36 giảng viên chính (hạng II), 84 giảng viên (hạng III).


TS.Trần Lăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên (bên trái) ký hợp tác với Công ty du lịch Zannier Bãi San Hô

Trường có 12 ngành trình độ đại học; 01 ngành trình độ cao đẳng và 16 chương trình bồi dưỡng, trong đó có 04 chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, 04 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, 08 chương trình bồi dưỡng nghề. Nhà trường luôn coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, xem đây là những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Bên cạnh công tác đào tạo, Nhà trường đặc biệt chú trọng triển khai hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ. Trong những năm gần đây, Nhà trường đã triển khai thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, có giá trị học thuật và định hướng ứng dụng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên. Đồng thời, các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Phú Yên cũng ngày càng mở rộng, phục vụ tích cực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác, liên kết với các nguồn lực trong và ngoài nước.


Trường Đại học Phú Yên phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác

Với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và cả nước cùng với triết lý giáo dục đã được Nhà trường công bố: “Sáng tạo, Hội nhập, Vì cộng đồng”. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đều được xây dựng theo hướng phát triển năng lực người học; trong đó, Nhà trường chú trọng những ngành mang tính trọng tâm, trọng điểm như: Công nghệ thông tin, Du lịch và Ngôn ngữ Anh.

Ngành Công nghệ thông tin trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về toán học, thuật toán và lập trình để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin; kỹ thuật về phát triển phần mềm để xây dựng các chương trình ứng dụng. Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhằm đáp ứng công cuộc chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay.

Ngành Du lịch trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch của Trường Đại học Phú Yên góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030 theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Yên.


Khuôn viên Trường Đại học Phú Yên

 Ngành Ngôn ngữ Anh trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và văn hóa các nước nói tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể tham gia làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, nhất là tại các cơ quan, đơn vị có yếu tố nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.   

Điểm nổi bật của các chương trình đào tạo trọng điểm là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp và các chuyên gia trong quá trình đào tạo, nhằm tăng cường năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc của người học. Trong thời gian qua, Nhà trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sử dụng nhân lực thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch, tiếng Anh,… góp phần tạo ra cơ hội việc làm cho người học sau khi ra trường.

Thông qua quá trình đào tạo, Trường Đại học Phú Yên đã và đang hình thành thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, yêu nghề. Theo đó, Nhà trường không chỉ khẳng định là cơ sở giáo dục đại học có chất lượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các cơ quan, doanh nghiệp và thị trường lao động mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên nói riêng, khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước nói chung.

Hoàng Lâm (Vietnam Business Forum)