BẾN TRE

Liên minh HTX: Nâng cao đời sống người nông dân

15:20:38 | 24/3/2011

Cách đây 15 năm, UBND tỉnh Bến Tre đã ký quyết định thành lập Liên minh hợp tác xã (LMHTX) - tiền thân là Hội đồng lâm thời các hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đảm nhận chức năng, nhiệm vụ là vận động phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh. Trải qua quá trình thành lập và phát triển, LMHTX đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Các tổ hợp tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tín dụng thủy sản. Nếu như ngày đầu mới thành lập toàn tỉnh Bến Tre chỉ có 3 tổ chức hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 5 HTX mua bán, thì nay con số đã là 2.358 tổ hợp tác và 96 HTX, và mỗi năm có 150 – 160 tổ hợp tác mới ra đời, quy mô từ 15 – 16 thành viên/tổ. Trong 5 năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã đã đem lại doanh thu hơn 724 tỷ đồng, lãi hơn 299 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước là 63,9 tỷ đồng. Trong suốt thời gian qua LMHTX đã giúp 30.000 lao động có việc làm, nhất là lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho hộ gia đình, cải thiện đời sống cho nhiều người dân.

Sự phát triển của các tổ hợp tác là mang tính giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Các tổ hợp tác nếu làm ăn hiệu quả sẽ hình thành các HTX mới. Các HTX đã huy động được nhiều nguồn vốn để đổi mới trang thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Chánh Thi, Chủ tịch LMHTX cho biết, LMHTX đã đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ nông dân nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng, cung ứng nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoạt động. Bên cạnh đó, LMHTX hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ giáo dục, với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Lý giải về sự thành công của mô hình HTX, ông Thi nói: “Để hoạt động có hiệu quả thì phải đoàn kết, thống nhất nội bộ, dân chủ công khai, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và vốn kèm theo. Bên cạnh đó, LMHTX cũng xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý điều hành giỏi, tâm huyết và trách nhiệm”.

Theo ông Thi, mục tiêu LMHTX nhiệm kỳ 2010 – 2015 là khắc phục triệt để những khó khăn, yếu kém về cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật lạc hậu để phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đóng góp 3% vào GDP toàn tỉnh. LMHTX sẽ tiếp tục phát triển đa dạng các tổ chức hợp tác trên các lĩnh vực thu hút đông đảo người dân, người sản xuất nhỏ tham gia.

Kim Băng – Trường Thành