BẾN TRE

Ngành ngân hàng Bến Tre: Tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

15:24:02 | 24/3/2011

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre, ông Trần Văn Đức khẳng định trong năm tới ngân hàng sẽ đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, qua đó người nông dân có thể tiếp cận được nguồn vốn, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống xã hội.

Tăng trưởng tín dụng tốt

Theo Giám đốc Trần Văn Đức thì trong năm 2010, tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung các mặt hoạt động của ngân hàng đều có sự phát triển, tín dụng tăng trưởng phù hợp với chủ trương của NHNN và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Đa số các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị phần tín dụng, triển khai dịch vụ ngày càng đa dạng. Công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện có trọng tâm. Các ngân hàng cũng luôn tăng cường đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng; nâng cao đời sống của cán bộ nhân viên đồng thời tích cực tham gia các công tác xã hội.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động ngân hàng cũng luôn được chú trọng. Việc xúc tiến giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân được đặc biệt quan tâm, bố trí các cán bộ có chuyên môn, năng lực thực hiện. Các quy định, quy trình giải quyết công việc được công khai hóa rộng rãi. Thời gian xử lý công việc có liên quan đến tổ chức và cá nhân theo thẩm của NHNN tỉnh đều được rút ngắn tối đa so với quy định.

Trong năm 2010, tổng nguồn vốn ngân hàng đạt mức 12.537 tỷ đồng, tăng 2.774 tỷ đồng so với năm 2009; cho vay 16.584 tỷ đồng, tăng 2.895 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm là 11.278 tỷ đồng, tăng 2.436 tỷ đồng. Hoạt động cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt khá tốt, tăng 129 tỷ đồng. Các quỹ tín dụng nhân dân có số dư vốn đạt 65,6 tỷ đồng, tăng 20,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 9.431 tỷ đồng, dư nợ đạt 7.080 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 2072 đạt 84,861 tỷ đồng với 55 khách hàng; cho vay theo Quyết định 14 có 29 hồ sơ với tổng giá trị bảo lãnh là 83 tỷ đồng.

Qua số liệu trên cho thấy tăng trưởng tín dụng trong năm 2010 đạt tốt, cao hơn mức chung của cả nước (tăng 25,34% so với cuối năm 2010). Tỷ lệ dư nợ xấu ở mức thấp. Tình hình huy động vốn trong năm có bước phát triển khá tốt (tăng 40,75% so với năm 2009), thể hiện sự cố gắng lớn của các ngân hàng thương mại với nhiều biện pháp tích cực và linh hoạt để thu hút khách hàng gửi tiền.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 67 chi nhánh, phòng giao dịch, 6 quỹ tiết kiệm của 12 ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh.

Chú trọng lĩnh vực nông nghiệp

Trong năm 2011, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát định hướng của tỉnh về tăng trưởng kinh tế 11,5%, định hướng của ngành về dư nợ tín dụng… Ngành ngân hàng sẽ tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu dư nợ tín dụng từ 25-28%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Cao Văn Trọng khẳng định vai trò của ngành ngân hàng là rất lớn, có tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tỉnh khuyến khích các ngân hàng thu hút được các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ông Đức cho biết: “Việc này sẽ tạo được nền tảng vững chắc trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân”. Bên cạnh đó chuyển dịch rõ nét cơ cấu tín dụng sang lĩnh vực công nghiệp, góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Ngân hàng Nhà nước có biện pháp thu hút các ngân hàng có tiềm lực về Bến Tre, đồng thời chú ý mở rộng mạng lưới về nông thôn; có chính sách bình đẳng đối với các ngân hàng; củng cố mở rộng hoạt động quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển cần bám chắc hơn các quy định của Chính phủ để thực hiệt tốt hơn các chương trình hỗ trợ, ưu đãi đúng đối tượng; thực hiện tốt chức năng thanh tra, giám sát, kịp thời giải quyết khó khăn trong hoạt động ngân hàng.

Bích Hảo