VĨNH LONG

Trung tâm xúc tiến đầu tư Vĩnh Long: Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp

10:20:10 AM | 13/12/2011

Năm 2011 tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh long nói riêng vẫn còn diễn biến nhiều mặt khó khăn tuy nhiên công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Đạt được kết quả trên là do công tác cải cách hành chính của tỉnh từng bước phát huy hiệu quả tạo ra môi trường thông thoáng hấp dẫn đã tác động tích cực cho việc thu hút các nhà đầu tư vào Vĩnh long sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Phạm Thành Khôn - Giám đốc Trung tâm thì công tác xúc tiến trong thời gian qua: Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp cùng các đơn vị Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các huyện, Thành phố đã tổ chức tiếp xúc, vận động đầu tư với 45 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó có 07 nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi đàm phán có 08 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương với tổng mức đầu tư đăng ký khoảng 1.224 tỷ đồng.

Trung tâm đã và đang làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, xây dựng cơ chế, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, tích cực quảng bá hình ảnh của tỉnh để kêu gọi các nhà đầu tư đến sản xuất và kinh doanh. Tạo môi trường thuận lợi cho công nghiệp, dịch vụ có điều kiện phát triển nhanh hơn. Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tham gia hội chợ… nhằm tăng khả năng tiêu thụ hàng hoá trong tỉnh.

Tiếp tục giải quết những vướng mắc trong việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh, nhanh chóng tạo quỹ đất sạch bằng ứng trước nguồn vốn của nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn để giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đã và sẽ đăng ký đầu tư ở tỉnh. ơn giản hoá các thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các ngành nghề mà Luật pháp không cấm. Hỗ trợ cho các nhà đầu tư có thể tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, đặc biệt các nguồn vốn ưu đãi.

Trung tâm cũng Phối hợp với các Ban, Ngành kiểm tra, rà soát lại các quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch dân cư, quy hoạch sử dụng đất để phục vụ cho đầu tư xây dựng mới các dự án. Tham mưu, điều chỉnh bổ sung các dự án phù hợp trong từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phối hợp với các Sở, Ban ,Ngành và UBND các huyện, Thành phố quy hoạch tạo quỹ đất sạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiến kêu gọi đầu tư.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam, VCCI, Trung tâm xúc tiến Thương mại & Đầu tư TP. TPHCM, thành phố Hà Nội… tổ chức 3 cuộc hội thảo quảng bá tiềm năng kinh tế, chính sách ưu đãi cũng như danh mục các dự án kêu gọi đầu tư để xúc tiến kêu gọi đầu tư các nhà đầu tư trong và ngoài nước (02 cuộc trong nước và 01 cuộc ngoài nước, trong đó chú ý xúc tiến đầu tư tại khu vực Đông Bắc Á hoặc Châu Âu).

Theo ông Khôn thì để thực hiện được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2012, cần tiến hành một số giải pháp sau: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý đầu tư để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến tỉnh Vĩnh Long sản xuất, kinh doanh. Mở rộng hoạt động đối ngoại, kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư trong các chuyến công tác của lãnh đạo địa phương ra nước ngoài. Phối hợp tốt với các cơ quan đại diện ngoại giao và thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một kênh thông tin quan trọng nhằm thẩm tra, đánh giá năng lực của các nhà đầu tư nước ngoài khi đến làm việc , tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.

Trung tâm cũng hỗ sẽ Cập nhật đầy đủ các dữ liệu, tập trung khai thác các nguồn thông tin dự báo trong và ngoài nước, nghiên cứu phân tích đánh giá thông tin một cách sát thực, khoa học và gắn kết sự phối hợp của các ngành, cơ quan liên quan, để tạo ra một hệ thống thông tin đáng tin cậy tham mưu kịp thời cho lãnh đạo giúp cho việc chỉ đạo điều hành của Tỉnh với các ngành, và cộng đồng doanh nghiệp định hướng trong đầu tư, sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả...

Thanh Hà