ĐẮK LẮK

Huyện Krông Búk: Phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững

16:30:40 | 13/4/2012

Kế tiếp những thành công đã đạt được trong năm 2011, trong thời gian tới huyện Krông Búk sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động theo hướng tích cực trên cơ sở khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế xã hội, chủ động thu hút đầu tư. Từ đó, đưa huyện ngày càng phát triển đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Kinh tế xã hội duy trì tăng trưởng tốt

Trong năm 2011, kinh tế trên địa bàn huyện đã phát huy được tiềm năng thế mạnh, theo đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ ( giá so sánh 1994) đạt 1.112,569 tỷ đồng 100,13% KH. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp: 81%; công nghiệp; xây dựng: 5,5%; thương mại, dịch vụ: 13,3%. Riêng lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục khẳng định thế mạnh của huyện. Giá trị sản xuất toàn ngành đã đạt 903,520 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, ngành tiếp tục chuyển biến theo hướng tập trung chuyên canh, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả, sản lượng nhiều loại cây trồng, trong đó có các cây chủ lực như cà phê, cao su, chè… đều đã được nâng cao rõ rệt.

Tình hình công, thương nghiệp đạt được kết quả khả quan, trong năm qua công nghiệp, xây dựng đạt 61,376 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 147,673 tỷ đồng. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện tốt, hiện nay trên địa bàn có 69 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, 224 cơ sở sản xuất công nghiệp của các hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động kinh công, thương nghiệp và dịch vụ cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Theo ông Ybiêr Niê – Chủ tịch UBND huyện thì để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, huyện Krông Búk đã biết phát huy vai trò của doanh nghiệp thông qua các buổi gặp mặt, đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư vào cụm công nghiệp. Krông Búk cũng đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Krông Búk 1. Hiện đã có 02 nhà máy đang hoạt động, 01 nhà máy sắp hoàn thành, 06 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư thì huyện Krông Búk cũng luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống nhân dân trong huyện. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm… đã đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân.

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế

Với mục tiêu phát triển bền vững, phát huy những tiềm năng và lợi thế trên địa bàn, huyện Krông Buk đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát huy nội lực, thu hút nguồn đầu tư của mọi thành phần kinh tế. Chia sẻ về mục tiêu trong năm 2012, ông Ybiêr Niê cho biết: Với những gì đã và đang làm được, tự tin vào nội lực huyện Krông Búk dự kiến năm 2012 giá trị sản xuất đạt 1.235,794 tỷ đồng. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động theo hướng tích cực trên cơ sở khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, khắc phục tình trạng đói giáp hạt và giảm nghèo, xóa nhà ở tạm.

Để tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, huyện Krông Búk sẽ tiếp tục duy trì các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng theo hướng phát triển những sản phẩm có lợi thế như sản xuất các loại công cụ phục vụ cho nông nghiệp, dân dụng; xay sát lương thực, nông nghiệp và chế biến thực phẩm…

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian tới, huyện Krông Búk tiếp tục tạo môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp, cơ sở phát triển kinh doanh các về số lượng và chất lượng. “Năm 2012 huyện tiếp tục thu hút kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Krông Búk 1, đồng thời xây dựng các cơ chế hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này” – ông Ybiêr Niê cho biết.

Trong thời gian tới, huyện cũng tập trung chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khu Trung tâm huyện; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phát triển mạnh giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển kinh tế gắn với công tác bảo vệ môi trường bền vững; quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện Krông Búk cũng tập trung cải thiện môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí huy động nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, sớm hình thành khu trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện… để từ đó tạo động lực tốt nhất cho kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển nhanh và bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thanh Kiều