BẮC GIANG

Tìm lời giải cho bài toán nhân lực

14:42:18 | 26/9/2012

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong công tác thu hút đầu tư, tạo việc làm, ổn định đời sống người lao động, tuy nhiên, tỉnh Bắc Giang vẫn còn trăn trở với bài toán đảm bảo, phát triển nguồn nhân lực. Làm thế nào để có một lời giải đúng, trúng và phù hợp với từng giai đoạn? Về vấn đề này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Minh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Lê Sáng thực hiện.

Theo ông, nguồn nhân lực của tỉnh hiện nay về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hay chưa?

Theo thống kê gần đây nhất, dân số trong độ tuổi lao động ở tỉnh Bắc Giang là 1.033.680 người, trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 998.700 người (có việc làm 985.600 người). Về trình độ của lực lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế, có 40,5% lao động đã qua đào tạo, 59,5% lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Lực lượng lao động trẻ nhóm tuổi từ 15 đến 34 là 484.100 người, chiếm 48,7%. Nhóm từ 35 tuổi trở lên là 514.600 người, chiếm 51,3%. Về phân bố và sử dụng lao động, số người làm việc trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản chiếm 67,1%, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 16,3%, lĩnh vực dịch vụ chiếm 17,1%.

Có thể thấy, nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Giang có cơ cấu trẻ, nguồn lực dồi dào, trên 40% lực lượng lao động đã được đào tạo. Hàng năm, Bắc Giang có khoảng 2 vạn lao động bước vào độ tuổi có nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm, vì vậy về cơ bản nguồn nhân lực đủ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vậy ngành đã có định hướng chiến lược gì về giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư?

Trong những năm qua, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các trường nghề trong tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hình thức hỗ trợ đào tạo, kết hợp với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, người lao động tham gia học nghề không phải đóng góp bất kỳ một khoản kinh phí nào. Sau khi tốt nghiệp người lao động được nhận vào làm việc tại doanh nghiệp. Trường hợp những nghề mà các nhà đầu tư, doanh nghiệp không thể trực tiếp đào tạo thì các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức đào tạo đáp ứng theo yêu cầu của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động. Đến năm 2015, Bắc Giang phấn đấu sẽ có 1 trường cao đẳng nghề đạt chất lượng cao (là 1 trong 40 trường chất lượng cao của toàn quốc), 1 trường cao đẳng nghề trọng điểm cấp độ khu vực, 3 trường trung cấp nghề có nghề trọng điểm cấp quốc gia. Hàng năm, tăng quy mô tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong tổng quy mô tuyển sinh nói chung từ 5 đến 10%. Chúng tôi sẽ chú trọng đẩy mạnh đào tạo các ngành mới như: Khách sạn, nhà hàng, du lịch, chế biến thực phẩm,…

Cần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động nhưng lại phải đảm bảo yêu cầu về trình độ cho các nhà đầu tư luôn là bài toán khó. Xin ông cho biết để tìm lời giải cho bài toán trên thì đâu là giải pháp thiết thực của tỉnh Bắc Giang?

Hiện nay, nhu cầu tìm việc làm của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư thường không phù hợp với nhau. Có nhiều lý do như lao động phổ thông chưa qua đào tạo, lao động được đào tạo nhưng tay nghề thấp, hoặc được đào tạo không đúng ngành nghề mà các nhà đầu tư đang cần...Ngược lại người có tay nghề, được đào tạo bài bản phù hợp với ngành nghề mà các nhà đầu tư đang cần, nhưng người lao động lại không lựa chọn làm việc vì: tiền lương, tiền thưởng, chế độ làm thêm giờ, điều kiện làm việc, ăn, ở, phương tiện đi lại không hấp dẫn.

Để khắc phục những khó khăn trên, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp: Về phía các nhà đầu tư khi đăng ký đầu tư vào tỉnh Bắc Giang phải xây dựng và đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động. Các nhà đầu tư phải biết kết hợp chặt chẽ với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh từ khâu tuyển sinh, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, tham gia quá trình đào tạo, cho học sinh thực tập thực tế tại doanh nghiệp đến khâu kiểm tra và tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp.

Về phía các nhà quản lý cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm tới việc giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho người lao động trong qua trình đào tạo nghề. Đẩy mạnh việc phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng nhà ở tập thể, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, khu thương mại dịch vụ…Thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm làm cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về vị trí vai trò của công tác đào tạo nghề đối với quá trình giải quyết việc làm.