NINH BÌNH

Thành phố Ninh Bình: Đô thị chuyển mình

2:43:00 PM | 9/10/2012

Sau 13 năm kể từ ngày tái thành lập tỉnh Ninh Bình, đội ngũ cán bộ và nhân dân các dân tộc địa phương đã đồng tâm hiệp lực đưa thủ phủ của Ninh Bình trở thành đô thị loại III vào năm 2005 và thành lập thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2007. Hiện Thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, 11 phường và 3 xã với diện tích 4.836,49 ha cùng 130.517 nhân khẩu.

Với những lợi thế của địa bàn có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, cùng nét đặc sắc của các dân tộc, Thành phố Ninh Bình luôn đi đầu với hào khí kinh đô đầu tiên của Việt Nam. Một trong số những niềm tự hào đó là tốc độ tăng trưởng bình quân của Thành phố kể từ 2005 luôn đạt 18,2%/ năm, thu ngân sách cao, mỗi năm đóng góp 30-40% ngân sách tỉnh, năm 2011 đạt 1.041 tỷ đồng. Hiện nay công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 50,19%; dịch vụ 48,61% và nông nghiệp chỉ còn 1,2%. Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ về số lượng. Hệ thống khách sạn nhà hàng không ngừng tăng nhanh, hiện có trên 100 khách sạn và nhà hàng lớn, trong đó 18 khách sạn được xếp hạng; trên 500 doanh nghiệp và 8.000 hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.

Ông Phạm Thanh Hà, Chủ tịch UBND Thành phố Ninh Bình cho biết, định hướng xây dựng, điều chỉnh quy hoạch của Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh và khu vực. Thành phố đang có những lỗ lực, bước chuyển biến mạnh mẽ đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo bước phát triển đột phá về công nghiệp, dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp sạch... Năm 2012 cũng là năm bản lề của Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII trong nhiệm vụ phát triển Thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II vào năm 2015, hướng tới là Thành phố du lịch văn minh hiện đại xứng đáng với vị thế của một “ Kinh thành đầu tiên” trong sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng.

PV