ĐẮC NÔNG

Huyện Tuy Đức: Đi lên từ lợi thế nông nghiệp

10:57:38 AM | 10/3/2015

Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành tỉnh Đắk Nông trong việc ưu tiên, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, cùng sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân trong toàn huyện, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Tuy Đức luôn giữ được mức ổn định và đạt khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ số kinh tế đều cho dấu hiệu tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, làm cho bộ mặt trung tâm của huyện có nhiều khởi sắc.

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn huyện tăng, đạt 13,9%, giá trị sản xuất từng lĩnh vực đều tăng. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng Nông – Lâm nghiệp – Ngư nghiệp chiếm 84,12%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 6,71%; Dịch vụ chiếm 9,17%. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng được các mô hình điểm có giá trị kinh tế cao, phù hợp với địa phương, có khả năng nhân rộng, góp phần giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực như: mô hình cây măng tây, mắc ca, mô hình trồng hoa, hoa lay ơn lấy củ, mô hình trồng rau sạch tại khu nông nghiệp công nghệ cao của huyện, mô hình nuôi các nước ngọt,... Tổ chức tập huấn được 50 lớp với 1.500 lượt người tham gia nhằm tư vấn, hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và nâng cao năng lực khuyến nông viên. Đồng thời, chú trọng đến công tác quy hoạch chi tiết phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Tuy Đức giai đoạn 2014 – 2030; quy hoạch ngành chăn nuôi, giết mổ; quy hoạch trồng cây mắc ca,.... Chính vì lấy nông nghiệp làm nền tảng trong cơ cấu sản xuất, làm định hướng lâu dài, đến nay, dù sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng diện tích gieo trồng trong năm trên toàn huyện tăng 2,2%, năng suất và sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Ngoài những nỗ lực trong phát triển kinh tế, tình hình thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 40,25/40 tỷ đồng, tăng 0,63% so với kế hoạch, các công trình trọng điểm của huyện thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Mặt khác, công tác phát triển y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo,... trong năm qua tiếp tục có những bước phát triển và đạt những kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác quân sự địa phương thực hiện khá tốt.

Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Đức còn tồn tại nhiều hạn chế. Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp,... khiến cho vấn đề thu, chi ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiềm năng, thế mạnh dồi dào nhưng chưa được phát huy đúng mức, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư, các doanh nghiệp chưa mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh; tiến độ thực hiện một số công trình kết cấu hạ tầng triển khai chậm so với yêu cầu,....

Đứng trước những thách thức đó, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức ông Nguyễn Ngọc Long khẳng định: Năm 2015, toàn huyện xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, khai thác tối đa lợi thế để duy trì mức tăng trưởng trên 10%. Cụ thể, huyện sẽ tạo mọi điều kiện cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm, tạo sự cạnh tranh trên thị trường, nâng cao vị thế của ngành. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với thị trường. Chú trọng triển khai các dự án quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch vùng nguyên liệu chuyên canh phục vụ công nghiệp chế biến,...

Để đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, Tuy Đức cũng sẽ nỗ lực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến các mặt hàng nông sản mà địa phương có lợi thế như cà phê, hạt điều, mắc ca,... Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hạ tầng  kỹ thuật khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Tâm để thu hút đầu tư. Thêm vào đó, huyện sẽ tiếp tục khảo sát các quặng bô xít, xây dựng phương án khai thác phù hợp với địa phương nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, tiến tới phát triển ngành công nghiệp khai khoáng.

Mặt khác, công tác cải cách hành chính theo hướng thân thiện, tích cực, giảm phiền hà, cũng như thời gian cho người dân, doanh nghiệp sẽ được huyện quan tâm đẩy mạnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại huyện nhà. Đồng thời, tập trung chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Tăng cường công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Khánh Linh