BÌNH THUẬN

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận: Không ngừng nỗ lực gia tăng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn tỉnh

15:15:07 | 26/7/2016

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Tại Bình Thuận, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Luật BHYT sửa đổi đã từng bước đi vào cuộc sống, tác động đến nhiều mặt của đời sống KT - XH, góp phần tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho nhân dân.

Cùng với các quy định của Luật BHYT sửa đổi, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngày càng tăng, từ 57,37% năm 2014 đến nay đã tăng lên 64,2%.

Để Luật BHYT sửa đổi nhanh chóng đi vào cuộc sống, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận đã chủ động phối hợp với ngành Y tế tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật BHYT 2014 và các văn bản dưới Luật cho các Sở, ban ngành, đoàn thể cũng như UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 27/1/2015 chỉ đạo các Sở, ban ngành địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

BHXH tỉnh Bình Thuận cũng đã kịp thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các Sở, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Luật BHYT sửa đổi đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc tổ chức cung ứng dịch vụ KCB cho người tham gia BHYT ngày càng được nâng cao. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh luôn nâng cao chất lượng KCB vì sự hài lòng của người tham gia BHYT và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đặc biệt sau khi Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực, các bệnh viện trong tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, hạn chế việc để người bệnh phải nằm ghép. Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật để nâng cao năng lực cho tuyến dưới, hạn chế chuyển người bệnh lên tuyến trên. Các bệnh viện tuyến tỉnh từng bước triển khai có hiệu quả Đề án 1816 của Bộ Y tế; từ ngày 1/1/2016 thực hiện việc KCB thông tuyến huyện cho người có thẻ BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện KCB cho bệnh nhân có thẻ BHYT được ngành BHXH tỉnh chú trọng tăng cường. Tại các cơ sở y tế có hợp đồng KCB BHYT, cơ quan BHXH tỉnh đều phân công các giám định viên thường trực để trực tiếp tư vấn, giải đáp những vướng mắc cho người bệnh khi đi KCB BHYT, giám định về chi phí KCB BHYT. Sở Y tế cũng tiến hành kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất công tác KCB nói chung và KCB BHYT nói riêng về quy chế chuyên môn, việc thực hiện chế độ chính sách BHYT, chế độ tài chính, quản lý Quỹ BHYT…của các đơn vị y tế trong tỉnh. Bà Lê Thị Hồng Vân – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Thuận cho biết hai ngành BHXH và Y tế đã thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; trao đổi thường xuyên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ban hành các văn bản hướng dẫn thống nhất các nội dung về chế độ chuyển viện; phối hợp kiểm tra các cơ sở KCB có chi phí vượt Quỹ KCB lớn…

Cũng theo ghi nhận của Bà Vân, thực hiện BHYT toàn dân sẽ góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững. Chính vì vậy trong năm 2016 này, BHXH tỉnh Bình Thuận sẽ triển khai quyết liệt mọi giải pháp để tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu cuối năm 2016 tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 73% theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra

Nguyễn Trọng