BÌNH ĐỊNH

Agribank Bình Định và nỗ lực mang lại diện mạo mới cho nông nghiệp - nông thôn tỉnh nhà

09:22:26 | 9/9/2020

Chặng đường 32 năm gắn bó với “đất võ trời văn”, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Định (Agribank Bình Định) luôn gắn hoạt động kinh doanh của mình với nhiệm vụ đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt là phục vụ sự nghiệp Tam nông, góp phần mang lại diện mạo mới cho nông nghiệp - nông thôn Bình Định.

Chung tay xây dựng Nông thôn mới

Agribank Bình Định hiện là ngân hàng thương mại có mạng lưới giao dịch rộng khắp toàn tỉnh, kể cả tại 3 huyện miền núi với: Hội sở, 12 chi nhánh trực thuộc, 10 phòng giao dịch. Hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch đều được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật mới, hiện đại, có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng đến mọi đối tượng khách hàng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định rằng Agribank chi nhánh Bình Định đã trưởng thành và ngày càng vững bước đi lên. Chi nhánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhiệm vụ kinh doanh do ngành giao, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh ngày càng nâng cao. Tính đến 30/6/2020, nguồn vốn huy động đạt 17.600 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm gần đây đạt 18%/năm; các dịch vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, thẻ, ngân hàng điện tử, chứng khoán, bảo hiểm, ngân quỹ không ngừng phát triển. Tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 10.201 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng trên 80% với 42.900 hộ dân và 366 doanh nghiệp còn dư nợ.  

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, Agribank Bình Định đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương triển khai mạnh mẽ, kịp thời các chương trình trọng điểm của Chính phủ như: Chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP (Nghị định 55); Cho vay chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; Cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở; Cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; các chương trình hỗ trợ lãi suất....Nhờ triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình tín dụng đã giúp nhiều khách hàng, kể cả khách hàng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn nông thôn, giúp người dân có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống từ chính mô hình sản xuất của gia đình, của doanh nghiệp. Riêng chương trình cho vay mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai từ năm 2016, đến nay đã cho vay đến 100% các xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định với doanh số cho vay là 30.630 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 5.374 tỷ đồng. Thông qua các chương trình này, Agribank Bình Định đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, Agribank Bình Định sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ ngân hàng hiện đại đến với bà con nông dân, giúp bà con đơn giản hóa các khoản chi tiêu, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại địa bàn nông nghiệp - nông thôn, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, không chỉ đơn thuần là đơn vị cho vay, Agribank Bình Định còn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Hàng năm, Chi nhánh đều tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp để cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất, hỗ trợ các dịch vụ ngân hàng với mức phí ưu đãi, .... Với phương thức duy trì mối quan hệ đồng hành Ngân hàng – Doanh nghiệp, Agribank Bình Định đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thời gian qua, Agribank Bình Định dã đồng hành cùng với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng nông lâm sản xuất khẩu, qua đó góp phần tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Bền bỉ đồng hành phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

Là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, nhưng hàng năm bằng tài chính của mình, Agribank vẫn dành hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các khách hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các khách hàng thuộc các chương trình chính sách, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của  Agribank Bình Định.

 Trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Ngành về các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Bình Định đã nhận được sự phối hợp và ủng hộ mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong hơn 20 năm qua, kể từ khi triển khai Chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo chủ trương của Chính phủ (năm 1999), đến nay chi nhánh đã cho vay đến hàng triệu lượt khách hàng với doanh số cho vay đạt 97.597 tỷ đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tiếp cận vốn vay, giảm thời gian đi lại, từ năm 2000 đến nay, Agribank chi nhánh Bình Định đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn thành lập 5.080 tổ vay vốn với hơn 95.000 lượt thành viên tham gia; hiện có 4.379 thành viên đang còn dư nợ, số tiền 260 tỷ đồng. Đặc biệt, việc Agribank triển khai thành công giai đoạn I Đề án Điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hộ gia đình, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa trong quá trình vay vốn, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.

Ngoài ra, thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ, Agribank chi nhánh Bình Định đã triển khai đến các chi nhánh loại II  để cho vay các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn. Theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt, chi nhánh nơi cho vay đã chủ động tiếp cận khách hàng, tư vấn hồ sơ thủ tục vay vốn của Agribank, thẩm định sơ bộ các khách hàng có nhu cầu vay vốn theo Nghị định 67. Kết quả Agribank Bình Định đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ theo Nghị định 67 với 12 chủ tàu, tổng số tiền cam kết cho vay 163,4 tỷ đồng, đã giải ngân 162,8 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 30/6/2020 là 149,8 tỷ đồng. Đến nay, Chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 9/12 chủ tàu với số tiền 6,6 tỷ đồng.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,Giám đốc Agribank Bình Định– ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết từ tháng 6/2019 đến nay Chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong thu hồi nợ vay đến hạn, một số hộ vay không thực hiện trả nợ theo cam kết, thậm chí có hộ từ khi vay đến nay chưa trả lãi cho ngân hàng. Tình trạng chây ỳ, không có thiện chí trả nợ vay đã lan truyền đến các hộ vay đánh bắt có hiệu quả tốt nên các hộ này cũng không muốn trả nợ vay ngân hàng. "Trước tình hình trên, rất mong các cơ quan chức năng hỗ trợ, phối hợp với Agribank Bình Định trong việc xử lý, thu hồi được nợ đối với các hộ vay không trả nợ theo cam kết; đồng thời thí điểm xử lý phát mãi tài sản bảo đảm (tàu cá) để thu hồi nợ và làm gương cho các chủ tàu khác thấy trách nhiệm của mình. Đề nghị Sở NN và PTNT cùng các cơ quan liên quan hỗ trợ  Agribank Bình Định trong việc quản lý sản lượng đánh bắt của chủ tàu, tạo điều kiện cho ngân hàng có kênh thông tin chính thức về tình hình đánh bắt hải sản của của các hộ ngư dân tham gia Nghị định 67, từ đó có cơ sở để đôn đốc chủ tàu trả nợ vay theo cam kết và giải quyết các khó khăn vướng mắc của chủ tàu trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp chủ tàu đồng ý và có cam kết dùng nguồn hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ để trả nợ vay, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện chuyển nguồn hỗ trợ nhiên liệu đến tài khoản của chủ tàu tại Agribank nơi cho vay để chủ tàu chủ động trả nợ vay ngân hàng"– ông Hùng nêu kiến nghị.

Công Luận (Vietnam Business Forum)