BÌNH THUẬN

Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp Bình Thuận: Nỗ lực phát huy tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm

10:19:55 | 26/1/2024

Thời gian gần đây, Bình Thuận đang triển khai nhiều dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp. Trước nhiệm vụ đặt ra, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp Bình Thuận luôn nỗ lực, quyết tâm để từng bước đồng hành để tạo dựng hình ảnh tỉnh Bình Thuận khang trang, hiện đại và thân thiện.


Dự án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

Tại buổi làm việc với PV của báo, ông Phan Đức Thanh – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp Bình Thuận đã thông tin một số nội dung về công tác giải ngân các dự án do Ban QLDA thực hiện. Cụ thể trong năm 2023, tổng số vốn kế hoạch Ban được giao là 417.677 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách tỉnh là 288.230 triệu đồng, kế hoạch năm 2022 được chuyển sang năm 2023 là 37.456 triệu đồng; bao gồm 24 dự án quy hoạch phân khu, 03 dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, 01 đồ án quy hoạch chi tiết, 15 dự án chuẩn bị đầu tư, 10 dự án đang thực hiện đầu tư, 03 dự án hoàn thành và 01 dự án thực hiện ủy thác quản lý dự án. Kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách trung ương năm 2023 là 91.991 triệu đồng; bao gồm 02 dự án đang thực hiện đầu tư. Đối với nguồn ngân sách tỉnh, Ban đã thực hiện giải ngân khoảng 14% so với kế hoạch được giao; và giải ngân khoảng 3% so với kế hoạch được giao đối với nguồn ngân sách trung ương.

“Theo kế hoạch vốn đầu tư công từ đầu năm 2023 đã được UBND tỉnh phân bổ cho các dự án do Ban QLDA làm Chủ đầu tư, Ban QLDA xác định việc giải ngân kế hoạch vốn là nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã bám sát, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đôn đốc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để phê duyệt dự án, tổ chức lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, tổ chức đấu thầu nhằm sớm khởi công xây dựng các công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã được giao. Cũng như tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ trong quá trình quản lý, điều hành các dự án; đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để đẩy nhanh công tác giải ngân kế hoạch vốn của các dự án đã được phân bổ” – Ông Phan Đức Thanh chia sẻ thêm.

Song song với những kết quả đạt được, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban cũng đã gặp một số tồn tại, hạn chế nhất định. Về vấn đề này ông Phan Đức Thanh chia sẻ, khó khăn lớn nhất chính là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sớm nhận thức được hạn chế này, ngoài việc chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành và địa phương; đơn vị cũng đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp, đặc biệt là trong việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Riêng đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng không có khả năng thực hiện trong năm 2023; Ban QLDA sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn và chuyển sang công trình khác có nhu cầu. Cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công xây dựng công trình; đôn đốc nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

“Trong mọi công tác, chúng tôi sẽ phát huy tính năng động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công trình, quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong qua trình đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình. Đặc biệt là đề cao tinh thần và phát huy tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời phải đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, không ngừng cải tiến phương pháp làm việc và nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao phó” – Ông Phan Đức Thanh nhấn mạnh./.

Công Luận (Vietnam Business Forum)