HÀ GIANG

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn: Xây chữ tín qua mỗi công trình

16:31:50 | 2/8/2011

Ông Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tỉnh Lạng Sơn về lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đến nay, công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (LSTC) đã thực hiện thiết kế hàng nghìn km đường, hàng trăm công trình cầu lớn nhỏ trên các quốc lộ, tỉnh lộ địa bàn tỉnh.

Vun truyền thống để bước tiếp tương lai

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (LSTC), được chuyển đồi từ công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn. Thành lập từ năm 1985, qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, hiện nay LSTC là đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông.

LSTC đã thi công nhiều công trình trọng điểm và ý nghĩa như: đường phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, đường tuần tra biên giới, đường Hòa Bình-Bình La-Gia Miễn, đường Pác Khuông - Thiện Long...đều có chất lượng cao. Để có được thành quả này, một phần quan trọng chính là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo LSTC đã không ngừng áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thiết kế các công trình.

Ông Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc LSTC chia sẻ: “Mặc dù có một số công trình do đình, hoãn, giãn và cạnh tranh gay gắt nhưng với sự năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo công ty, đội ngũ công nhân có trình độ, kinh nghiệm, hăng say trong lao động sản xuất, nên công ty vẫn có đủ việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động yên tâm công tác”.

Vượt lên khó khăn, phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay LSTC còn gặp một số khó khăn như: các chế độ chính sách liên quan đến xây dựng cơ bản chưa đồng bộ, thay đổi nhiều dẫn đến việc điều chỉnh mất nhiều thời gian. Ngoài ra, công tác tư vấn gặp không ít những khó khăn do sự cạnh tranh công việc trên địa bàn

LSTC luôn xác định đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất là yếu tố sống còn để tồn tại và phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2010, tổng doanh thu của công ty đạt 7.903 triệu đồng, lãi thực hiện trước thuế là 609 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.105 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong thời gian tới, LSTC tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp hợp lý nhằm phát huy được năng lực chuyên môn của từng người lao động. Ban lãnh đạo công ty tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót để khắc phục; thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó viêc đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng, hiệu quả các công trình cũng được đẩy mạnh đồng thời mở rộng thị trường, tăng cường liên doanh với các đơn vị bạn nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động

Lê Sáng