HÀ GIANG

Cần những nhà đầu tư có năng lực

16:34:17 | 2/8/2011

Thực hiện lộ trình chia tách của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bưu điện Hà Giang đã nỗ lực vừa đảm bảo ổn định tổ chức vừa chuẩn bị những nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Bưu điện Hà Giang đã nhanh chóng khẳng định được sự thay đổi lớn về chất, thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Dũng – Giám đốc Bưu điện Hà Giang cho biết: “Ngay sau khi thành lập, Bưu điện Hà Giang đã khắc phục mọi khó khăn, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm quyết tâm dành thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu chính thức đi vào hoạt động”. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bưu điện Hà Giang tập trung mọi nguồn lực không ngừng đầu tư mở rộng, hiện đại hóa mạng lưới, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ lên một tầm cao mới đáp ứng những yêu cầu của môi trường kinh doanh hiện đại.

Nhân tố quan trọng đầu tiên quyết định đến sự thành công của Bưu điện Hà Giang là nhờ nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy hoạt động. Một mặt, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, tích cực đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ, kinh doanh, tin học. Ngoài ra, bưu điện cũng tập trung xây dựng hệ thống quy chế dân chủ, nội quy lao động, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế tuyển dụng và đào tạo. Các hoạt động này đã thực sự phát huy dân chủ, tạo động phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, công nhân viên.

Bưu điện Hà Giang đã thực hiện rà soát mạng lưới, đổi mới tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lại lao động hợp lý nhằm nâng cao được năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công tác, tăng cường kỷ luật trong quản lý và sản xuất. Từ việc ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ công tác. Bưu điện Hà Giang đã tiếp tục giữ vững và nâng cao được uy tín và hình ảnh của một doanh nghiệp có vai trò chủ đạo cung cấp các dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh. Trong sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của Bưu điện Hà Giang năm sau luôn cao hơn năm trước đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 200 lao động.

Trong định hướng phát triển, Bưu điện Hà Giang đang nỗ lực mở rộng mạng lưới cung cấp các dịch vụ truyền thống và phát triển các dịch vụ mới tới vùng sâu vùng xa. Hiện đại hoá mạng lưới theo mô hình cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thống nhất hệ thống thông tin, hệ thống dữ liệu khách hàng cũng như quản lý giao dịch trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng với các dịch vụ như: dịch vụ chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, phát hành báo chí, dịch vụ thu hộ, bán vé máy bay, bảo hiểm Bưu điện,....

Đây chính là động lực để Bưu điện Hà Giang tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò chủ lực, giá trị thương hiệu để tiến nhanh, tiến mạnh, vững bước trên đường hội nhập và phát triển góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Giang./.

PV

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội