HÀ GIANG

Thực hiện lộ trình chia tách của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bưu điện Hà Giang đã nỗ lực vừa đảm bảo ổn định tổ chức vừa chuẩn bị những nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Bưu điện Hà Giang đã nhanh chóng khẳng định được sự thay đổi lớn về

16:35:59 | 2/8/2011

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, có đường biên giới dài 223 km tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc, đồng thời có vị trí giao thông thuận lợi cho việc giao thương quốc tế với Asean, Trung Quốc và các nước khác.

Cùng với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, Lạng Sơn đang dần trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa dịch vụ quan trọng của khu vực.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hơn 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu huy động mọi nguồn nhân lực, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương về để tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở thành phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, các khu vực cửa khẩu và các xã biên giới. Qua đó đã nhanh chóng tạo được hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ. Các khu đô thị và kinh tế cửa khẩu đã trở thành đầu mối giao lưu quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại và du lịch với Quảng Tây, Trung Quốc, tạo động lực thúc đẩy quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trước xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Hoạt động thương mại dịch vụ du lịch còn phụ thuộc vào diễn biến của thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Công tác quản lý còn bất cập, các cơ chế chính sách đặc thù với khu kinh tế cửa khẩu chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. Việc huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển còn hạn chế. Hạ tầng kinh tế xã hội nhìn chung còn nhiều yếu kém.

Trước tình hình đó tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn nhắm khai thác phát huy hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế cửa khẩu trong giao thương quốc tế, tạo động lực thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu chính là xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thành vùng kinh tế động lực chủ đạo phát triển đô thị công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cùng với khu kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển thành trục tứ giác kinh tế trọng điểm Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh vào năm 2015. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giữ vai trò trọng yếu là đầu mối giao lưu quan trọng của tuyến hành lang kinh tế và vành đai kinh tế ven vịnh Bắc Bộ, khai thác có hiệu quả lợi thế của khu vực cửa khẩu biên giới, xây dựng khu Kinh tế cửa khẩu trở thành khu thương mại dịch vụ năng động.

Nhận thức vai trò quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh nói chung, lãnh đạo tỉnh đã nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền xúc tiến đầu tư, triển khai thực hiện ngay những nhiệm vụ trọng tâm: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.; tập trung hoàn thành các dự án quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2020… ;Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng đầu tư vào sản xuất kinh doanh mở rộng các hình thức huy động đầu tư….

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường quan hệ đối ngoại hợp tác chặt chẽ với Quảng Tây (Trung Quốc) trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cửa khẩu, đặc biệt xây dựng Khu kinh tế hợp tác biên giới Đồng Đăng – Băng Tường. Đây là khu chức năng giữ vai trò trọng tâm chủ đạo trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và là một trong những tâm điểm của hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước và doanh nghiệp nước thứ 3 triển khai hợp tác để hành lang kinh tế này trở thành điểm tăng trưởng mới của hợp tác kinh tế thương mại hai nước và phát huy vai trò trong hợp tác kinh tế thương mại Asean – Trung Quốc. Mục tiêu cụ thể là đưa mức tăng trưởng GDP của toàn tuyến lên gấp 1,2 đến 1,4 lần mức tăng trưởng trung bình của cả nước, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua tuyến hành lang kinh tế đạt khoảng 2 tỷ USD, năm 2015 đạt 4,5 – 5 tỷ USD và năm 2020 đạt 10 tỷ USD.

Để thực hiện được mục tiêu này, Lạng Sơn rất cần sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn chỉ đạo sát sao của các Bộ, ngành Trung ương, mối quan hệ hợp tác liên vùng của các tỉnh và trong khu vực, sự hưởng ứng tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Lạng Sơn sẽ cố gắng nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nguyễn Văn Bình .Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn