HÀ GIANG

Đột phá từ cải thiện môi trường đầu tư

16:39:30 | 2/8/2011

Tháng 8/2011, đánh dấu hành trình 20 năm tỉnh Hà Giang được tái lập. 20 năm qua, Đại hội đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV (giai đoạn 2010 - 2015) đã đặt ra quyết tâm: Tạo bước phát triển nhanh và bền vững, thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và sớm thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, kém phát triển... Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang về vấn đề này.

PV. Những năm qua Hà Giang đã có những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là giai đoạn 2006 – 2010, Hà Giang đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12,7%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Xin ông cho biết, nối tiếp những thành công này Hà Giang sẽ lựa chọn hướng đột phá nào trong giai đoạn tới?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XV đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát đến năm 2015, trong đó xác định những nội dung cơ bản đó là: Bốn đổi mới, tám đột phá và 15 chương trình trọng tâm. Đồng thời đề ra nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh. Một trong bốn đổi mới được xác định trong giai đoạn hiện nay là đổi mới về cơ chế, chính sách, về môi trường đầu tư.

PV. Một trong những vấn đề nhà đầu tư quan tâm hiện nay là cải cách thủ tục hành chính. Xin ông cho một vài đánh giá về những đổi mới trong cải cách hành chính của tỉnh Hà Giang?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong giai đoạn tới, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công khai thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Tại trung tâm giao dịch một cửa, quy định thời gian hoàn thành các công việc liên quan trực tiếp đến các tổ chức, công dân, rút ngắn 1/3 thời gian theo quy định hiện hành. Điều đáng quan tâm là hiện nay các cấp chính quyền và Sở, ngành đã chủ động tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến và bàn bạc, tìm giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất. Việc làm này đã trở thành thông lệ, được tổ chức hàng năm, nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã được thực thi một cách nghiêm túc và hiệu quả.

PV. Trong Giai đoạn tới, Hà Giang sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực nào?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Thế mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Hà Giang trong giai đoạn hiện nay được xác định là du lịch, kinh tế cửa khẩu và công nghiệp. Do vậy ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư cũng phải nhằm mục đích khai thác có hiệu quả các thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Đặc biệt năm 2010, Hà Giang được UNESCO công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu, vấn đề đặt ra đối với tỉnh là phải từng bước cải thiện, nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, dịch vụ. Theo đó, tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như: du lịch, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, chế biến khoáng sản, nhất là các dự án có quy mô lớn, sản xuất chế biến sâu, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

PV. Để tăng sức hấp dẫn đầu tư trong giai đoạn tới, Hà Giang sẽ vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Chính phủ vào thực tiễn của tỉnh như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Đồng thời với việc thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút, ưu đãi đầu tư, nhằm tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, tỉnh Hà Giang sẽ áp dụng và ban hành một số cơ chế, chính sách kêu gọi thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với đặc thù điều kiện cụ thể của địa phương.

Nội dung chủ đạo của chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh là tạo điều kiện về đất đai và ưu đãi về thuế. Chẳng hạn sẽ áp dụng giá thuê đất với mức giá thấp nhất trong khung giá của tỉnh ban hành. Các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào Hà Giang cũng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế như miễn giảm tiền thuế sử dụng đất, miễn giảm hoặc được áp dụng và hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời tỉnh cũng áp dụng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư về thị trường, về vốn, về cơ sở hạ tầng như: Doanh nghiệp được phép trực tiếp xuất khẩu sản phẩm, được tạo điều kiện về vốn vay. Đối với các dự án đầu tư riêng lẻ, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đến bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tối đa 30% kinh phí đến bù giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông, đường điện từ trục chính đến hàng rào nhà máy. Tỉnh cũng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

PV: Trong giai đoạn tới, Hà Giang sẽ lựa chọn giải pháp đột phá nào nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Tỉnh Hà Giang đã đặt ra mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là tạo lập được sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn thông qua việc cải thiện thành phần của PCI như: Tính tiên phong của lãnh đạo tỉnh; tính minh bạch và trách nhiệm; đào tạo nguồn nhân lực…

Ngoài ra, ngày 22/6 /2011, UBND tỉnh có quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang. Trung tâm là đơn vị đầu mối để hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn và hiệu quả. Hà Giang còn đặc biệt ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, xây dựng các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các cấp ngành phải thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, tôi bày tỏ sự chân thành cảm ơn tất cả các nhà đầu tư đã và đang đầu tư cho Hà Giang phát triển, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư, vì sự phát triển của Hà Giang hãy quan tâm đầu tư để Hà Giang phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trọng Đạt