BẮC GIANG

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang: Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

14:42:59 | 26/9/2012

Là đơn vị phụ trách việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn Thành phố Bắc Giang và một số vùng lân cận, trong những năm qua tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang, (tiền thân Công ty Cấp thoát nước Bắc Giang) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ cho dòng nước sạch thường xuyên, liên tục và đảm bảo đến từng hộ dân.

Được chuyển đổi sang mô hình công ty TNHH MTV từ 03/06/2005, từ khi hoạt động theo mô hình mới, ban lãnh đạo Công ty đã mở rộng hoạt động, đa dạng hóa dịch vụ nhằm đảm bảo và phát triển công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Theo đó, Công ty có ngành nghề kinh doanh là mua bán nước sạch; kinh doanh xây lắp; tổ chức các dự án cấp nước thành phố Bắc Giang, lập dự án đầu tư, tư vấn, giám sát, thi công hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước…

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nhưng nhờ sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo cùng sự phấn đấu không ngừng của tập thể công nhân viên, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang luôn đạt và vượt những chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Năm 2011, Công ty đạt doanh thu cả năm trên 26.5 tỷ đồng, tăng 4,18% so với năm 2010; tính đến hết tháng 12/2011, Công ty đã cung cấp nước sạch cho 32.024 hộ.

Để phát triển doanh nghiệp bền vững, người lao động gắn bó, cống hiến hết sức mình, lãnh đạo Công ty đã chủ trương xây dựng văn hóa công ty, biến Công ty thành “ngôi nhà chung” cho mỗi cán bộ, nhân viên phát huy tối đa khả năng của mình. Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được khuyến khích, hệ thống nội quy, quy chế được soạn thảo và hoàn thiện nhằm xây dựng “một cơ quan văn hóa với những con người văn hóa, làm ra làm và chơi ra chơi”.

Bằng sự nỗ lực của mình, Công ty đã đóng góp vào việc cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cấp nước, số lượng người được sử dụng nước sạch tăng nhanh đồng thời nâng cao ý thức cho nhân dân trong việc sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả. Công ty đã tích cực thúc đẩy tin học hóa, trong đó các phần mềm kế toán, quản lý khách hàng… được ứng dụng và phát huy hiệu quả cao.

Từ những kết quả đạt được, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp. Trong thời gian tới, phát huy truyền thống, từ những cơ sở đã có, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường. Hiện nay, Công ty đang đẩy nhanh việc vận động, xúc tiến dự án đầu tư nhà máy nước số 2 bằng nguồn vốn ưu đãi. Ngoài ra, Công ty sẽ từng bước hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cấp nước hiện có, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát xuống mức thấp nhất.

Về định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới, ông Hướng Xuân Công, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang chia sẻ: “Quan điểm của chúng tôi là không trông chờ, ỷ lại hoặc lạm dụng vị thế là một đơn vị độc quyền mà luôn tính đến việc nâng cao chất lượng, uy tín, xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. Từ đó sẽ thực hiện tốt những giải pháp mở rộng sản xuất, gia tăng doanh số, giảm chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh”.

Lê Sáng