BẾN TRE

Bước tiến tích cực của ngành y tế

4:39:31 PM | 10/6/2013

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán, toàn ngành y tế tỉnh Bến Tre luôn tập trung bám vào những đề án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, từ đó có những chỉ đạo thiết thực trên các lĩnh vực ưu tiên như y tế cơ sở, khám chữa bệnh, y tế dự phòng và bước đầu đã gặt hái được những thành tựu quan trọng.

Kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở

Ngành y tế luôn kiên trì xây dựng, kiện toàn củng cố và phát triển y tế cơ sở để góp phần chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân tại các địa phương. Các hoạt động trong khuôn khổ chăm sóc sức khoẻ ban đầu đã được triển khai rộng rãi thông qua mạng lưới y tế từ huyện đến xã, ấp. Đến nay đã có 100% trạm y tế được xây dựng độc lập; 100% số trạm y tế có bác sĩ và y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh. Cơ cấu cán bộ tại các trạm y tế xã đã cân đối hơn, số lượng cán bộ qua đào tạo cơ bản tăng. Hệ thống y tế phổ cập rộng khắp tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được triển khai tại địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng

Mạng lưới y tế dự phòng được xây dựng rộng khắp từ tỉnh đến khóm, ấp và luôn được củng cố. Hoạt động y tế dự phòng được tăng cường, giám sát dịch bệnh chặt chẽ, kịp thời ứng phó với dịch bệnh lạ mới phát sinh. Nhiều năm liền tỉnh đã khống chế dịch và tử vong do sốt rét, không để dịch tả xảy ra; giảm thiểu tử vong do bệnh sốt xuất huyết và bệnh chân tay miệng so với trước đây.

Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia hàng năm đều được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao. Ngành luôn duy trì tốt thành quả thanh toán bệnh liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, loại trừ bệnh phong. Các chương trình y tế khác cũng được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả rất đáng kể, góp phần nâng cao dần chất lượng của công tác phòng bệnh, phòng dịch tại các địa phương.

Hiệu quả khám chữa bệnh gia tăng

Mạng lưới khám chữa bệnh các tuyến, cả công lập và ngoài công lập được mở rộng, củng cố. Đến năm 2012 toàn tỉnh có 185 cơ sở khám chữa bệnh công lập /2.910 giường, đạt 23 giường/10.000 dân. Thông qua nguồn ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn “xã hội hóa”, các cơ sở khám chữa bệnh công lập tiếp tục được củng cố cả về cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đa dạng và chất lượng hơn. Một số chính sách về nâng cao chất lượng dịch vụ được ban hành, thực hiện mang lại hiệu quả cao. Nhiều kỹ thuật tiên tiến được thực hiện tại một số bệnh viện như: phẫu thuật nội soi, nội soi chẩn đoán, một số kỹ thuật mới cận lâm sàng trong tầm soát biến chứng các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường….

Triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế

Ngành đã tiếp nhận triển khai thực hiện một số chương trình, dự án hợp tác quốc tế của nhiều tổ chức với các mục tiêu liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bến Tre. Các chương trình, dự án hợp tác quốc tế ngành đã và đang triển khai trên địa bàn của tỉnh gồm: dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ; dự án phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc người cao tuổi do Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tài trợ; dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mêkong do Ngân hàng Châu Á (ADB) tài trợ; dự án xử lý chất thải do WB tài trợ. Dưới sự điều hành, chỉ đạo của ngành, tất cả các dự án đều thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch được phê duyệt hàng năm.

Công tác đào tạo đi vào chiều sâu

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hằng năm, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế đã thể hiện được năng lực trình độ của mình trong việc vận dụng kiến thức mới phục vụ cho sự nghiệp phát triển chung của toàn ngành. Đến cuối năm 2012, toàn tỉnh có 735 bác sĩ (bình quân 5,82 bác sĩ/10.000 dân) và 106 dược sĩ đại học (bình quân 0,83 dược sĩ/ 10.000 dân). Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thời gian tới ngành y tế sẽ thực hiện tốt Đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020; tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo theo địa chỉ sử dụng đối với hệ liên thông và đối với học sinh phổ thông.

Hồng Hạnh