LÀO CAI

Huyện Bảo Thắng: Phát huy thế mạnh vốn có để phát triển kinh tế

10:27:09 AM | 22/8/2013

6 tháng đầu năm 2013 tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đạt 2.664.117 triệu đồng, tăng 17,42% so với CK, trong đó: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 312.756 triệu đồng, tăng 6,3% so với CK, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp –TTCN -XDCB là 1.267.276 triệu đồng, tăng 21,79% so với CK; giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ là 310.982 triệu đồng, tăng 17,26% so với CK; Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 ước tính đạt 24,9 triệu đồng/người/năm. Những kết quả khả quan này hứa hẹn một năm gặt hái nhiều thành công của huyện Bảo Thắng.

Phát huy thế mạnh địa phương

Bước vào vụ xuân năm 2013, UBND huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo bà con nhân dân xuống giống gieo trồng đúng khung thời vụ và hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, năng suất ngô 38,8 tạ/ha, sản lượng đạt 8.008,3 tấn, so với CK tăng 4,38%; sản lượng cây đậu tương đạt 53,28 tấn, năng suất lúa xuân 57,27 tạ/ha, đạt sản lượng 11.645,8 tấn, đến nay diện tích lúa 1 vụ mùa đã cấy 102 ha. Nhân dân đã tiến hành geo mạ và làm đất được 668 ha/2.276 ha KH giao, đạt 29,3%. Bà con nông dân đã thu, sấy được 2.496 kg lá thuốc lá, sản lượng chè búp tươi đạt 879 tấn và đã làm đất, đào rạch 12 ha, đăng ký trồng 25,3 ha chè chất lượng cao tại xã Phú Nhuận . Về chăn nuôi đàn đại gia súc, gia cầm phát triển, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm. Tổng đàn trâu 13.634 con, Đàn bò: 1.916 con; Đàn lợn: 110.283 con, so với CK tăng 10% tương đương tăng 10.027 con, sản lượng thịt xuất chuồng 4.635 tấn. Đàn gia cầm 1.103 nghìn con, so CK tăng 14,3%, sản lượng thịt xuất chuồng 555,3 tấn.

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: Trong 6 tháng cuối năm, huyện sẽ bám sát diễn biến thời tiết và tình hình sâu bệnh dịch hại để chủ động có phương án phòng chống hữu hiệu, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất vụ hè thu năm 2013 và vụ đông xuân 2013 – 2014 đạt kết quả cao nhất. Cùng với đó, huyện chú trọng xây dựng phương án phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai ở các cấp và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; kiểm tra tất cả các công trình thủy lợi trước lũ, làm tốt công tác chuẩn bị ứng cứu kịp thời, có kế hoạch di dời ngay những vùng dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét.

Đẩy mạnh phát triển vùng trọng điểm công nghiệp của tỉnh

Bảo Thắng đặc biệt với khu công nghiệp Tằng Loong – Khu Công nghiệp luyện kim, cơ khí và hóa chất, năm trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích 1.100ha, tính đến thời điểm hiện nay tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng đã có 27 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn 17.778 tỷ đồng, trong đó 13 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, doanh thu năm 2012 đạt khoảng 4.091 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.228 tỷ đồng, chiếm 38,98% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Các sản phẩm chủ yếu gồm: Vàng thỏi (331,79 kg), bạc thỏi (406,3 kg), quặng apatít (786.476 tấn), supelân (52.154 tấn)… trong đó có (Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai, Công ty Luyện Đồng Lào Cai, Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem, Công ty Khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Công ty phốt pho vàng Việt Nam ...). Hiện, số lao động làm việc tại khu công nghiệp này là 2.370 người, trong đó có 543 lao động nữ, 414 lao động là người nước ngoài.

Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đắc biệt coi trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các công trình quan trọng như Quốc lộ 4E, đường Sơn Hà – Tằng Xuân Giao, đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai, phối hợp với ngành điện lực đẩy nhanh tiến độ thi công đưa vào sử dụng trạm biến áp 220 kv Tằng loong, phát triển viễn thông trên địa bàn.

Quang Sáng