LÀO CAI

UBND huyện Mường Khương: Thành công từ phát huy nội lực

3:24:22 PM | 31/7/2014

Mường Khương là huyện vùng cao, biên giới, thuộc một trong 62 huyện nghèo của cả nước. Diện tích đất tự nhiên của huyện 55.614 ha, trong đó chủ yếu là diện tích đất nông, lâm nghiệp, đồi, núi đá (đất sản xuất lương thực, thực phẩm chỉ có trên 6.000 ha, chiếm 11%); địa hình cao, dốc, chia cắt, khí hậu khắc nghiệt.

Huyện có trên 73 km đường biên giới Việt-Trung, trong đó có 59,1 km đất liền, còn lại là sông, suối nhỏ; quản lý 64 cột mốc biên giới; 1 cửa khẩu Quốc gia và 1 cửa khẩu tiểu ngạch; dân số trên 56.000 người, gồm 14 dân tộc anh em, trong đó trên 85% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Lao động nông nghiệp là chủ yếu (chiếm 89,4%), tỷ lệ hộ nghèo còn cao.


Trong những năm qua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khắc phục khó khăn của một huyện vùng cao, biên giới, đa dân tộc, tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tận dụng các lợi thế đặc thù về tự nhiên và xã hội, xác định bước đi phù hợp, đưa nền kinh tế của huyện không ngừng phát triển.

Năm 2013, trên tinh thần đổi mới về cách nghĩ, cách làm, huyện Mường Khương đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương. Kết thúc năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2013 đạt 12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (nông, lâm nghiệp, thủy sản 55%, thương mại, dịch vụ 33%, công nghiệp- xây dựng 12%); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 32 nghìn tấn; bình quân lương thực trên 500/kg/người/năm. Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp tăng nhanh; công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng được đầu tư, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn miền núi ngày một khang trang. Vhệ thống giao thông, đến nay huyện đã có 14/16 xã có đường nhựa qua trung tâm xã; 204/231 thôn bản (đạt 88%) có đường ô tô, xe máy, 16/16 xã có trụ sở được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn quy định; 60/60 trường học ở trung tâm xã được xây dựng kiên cố. Bệnh viện đa khoa, phòng khám khu vực, các trạm y tế xã cơ bản đã được đầu tư theo hướng chuẩn hoá, 80% kênh mương được kiên cố hoá.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 63,7% (năm 2010) xuống còn 38,1% năm. Tỷ lệ hộ hộ nông thôn sử dụng điện 70%, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 75%; tỷ lệ hộ được nghe đài 96%, được xem truyền hình 87%, có khoảng 30% số hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, 35% hộ có xe máy. Mạng lưới thông tin liên lạc được mở rộng 16/16 xã.

Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, duy trì 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Huyện Mường Khương có 18/64 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Công tác chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, bình quân có 5 cán bộ/1 trạm y tế; 5 bác sĩ/1 vạn dân; 100% thôn bản có cán bộ y tế hoạt động. Tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trên phạm vi toàn huyện, biên giới quốc gia được giữ vững; người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Với quyết tâm “Khai thác hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh sẵn có” cùng truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Mường Khương đang phát huy nội lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức để giành được thắng lợi toàn diện, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Bình Yên