LÀO CAI

Huyện Bảo Thắng: Đô thị công nghiệp trong tương lai

3:26:36 PM | 31/7/2014

Trong quy hoạch ngành và định hướng phát triển kinh tế xã hội, huyện Bảo Thắng luôn xác định phát triển công nghiệp là vai trò trọng tâm. Huyện đang nỗ lực phấn đấu để trở thành một đô thị công nghiệp trong tương lai. Đặc biệt với những chính sách cởi mở, những năm qua Bảo Thắng luôn là một địa điểm hấp dẫn các nhà đầu tư.

Bước chuyển mình mạnh mẽ

Bảo Thắng là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai gồm 15 xã và thị trấn, với đường biên giới dài 6,8km nằm trên địa bàn xã Bản Phiệt. Huyện Bảo Thắng có khu công nghiệp Tằng Loỏng và Quốc lộ 4E, Quốc lộ 70 và cao tốc Hà Nội – Lào Cai chạy qua. Bảo Thắng cũng là một huyện được tự nhiên ưu ái với nguồn khoáng sản khá phong phú, đa dạng.


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 xác định phương châm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu, công nghiệp tiêu thủ công nghiệp là trọng tâm, dịch vụ thương mại là mũi nhọn, xây dựng hệ thông chính trị, đào tạo nguồn nhân lực là then chốt, thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xã hội hóa giáo dục, y tế, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh. Trên cơ sở những tiềm năng lợi thế của huyện Bảo Thắng, Đảng bộ, chính quyền Bảo Thắng đã đề ra lộ trình phát triển cụ thể trong thời gian tới là tăng tỉ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp. Với đường lối phát triển đúng đắn, huyện Bảo Thắng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,24%/năm; năm 2010 thu nhập bình quân đầu người đạt 12,6 triệu đồng/người/năm, đến năm 2013 đã tăng lên 16,9 triệu đồng/người/năm (nếu tính cả giá trị thu nhập từ công nghiệp Trung ương đạt 31,6 triệu đồng/người/năm).

Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm qua cũng đạt kết quả hết sức ấn tượng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.422,3 tỷ đồng, đạt 112,8% mục tiêu Đại hội. Lĩnh vực nông nghiệp cũng có những bước đột phá. Các dự án chuyên canh cây nông nghiệp bắt đầu được triển khai như dự án phát triển hàng hóa cây nhãn, cây na tại xã Phong Niên, Xuân Quang, dự án trồng cam chất lượng cao tại xã Thái Niên và dần hình thành các vùng cây công nghiệp (chè, cao su…), cây ngắn ngày (chuối, rau, củ, quả…) và vùng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại gắn với bảo vệ môi trường. Công tác thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch quản lý đô thị cũng được chú trọng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Trên địa bàn huyện Bảo Thắng có khu công nghiệp Tằng Loỏng với quy mô 15 nhà máy đang hoạt động về các lĩnh vực công nghiệp: Phốt pho, Luyện Đồng, Tuyển Apatit, Gang – Thép, DAP số 2, Supe lân…Bên cạnh hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, Bảo Thắng còn là địa bàn trọng tâm của tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại dịch vụ, dịch vụ vận tải, tài chính, tín dụng ngân hàng, dịch vụ văn hóa giáo dục. Đây là những tiềm năng thuận lợi để Bảo Thắng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đồng thời đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng tái cơ cấu ngành, đảm bảo phù hợp với thực tế, phát huy tiềm năng, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững. Song song đó huyện Bảo Thắng cũng xác định một số nội dung cần thực hiện ngay như: Luôn quan tâm đến việc tiếp nhận ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp thông qua các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của huyện. Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những thủ tục mới phát sinh, loại bỏ những thủ tục gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt đồng bộ trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư sau khi công bố quy hoạch được phê duyệt đối với các dự án có hộ dân phải di dời. Nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền cấp xã, thị trấn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hàng năm tổ chức ít nhất 2 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nhằm rà soát, đánh giá, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền của huyện, thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai của các nhà đầu tư.

 Bình Tâm