PHÚ YÊN

BHXH tỉnh Phú Yên: Hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ

09:45:22 | 30/5/2024

Với tâm niệm “dốc toàn lực phục vụ nhân dân”, những năm qua trong điều kiện khối lượng công việc có nhiều phát sinh, áp lực công việc lớn, tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Yên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều kết quả ấn tượng.

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động triển khai xử lý và tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tính đến 31/12/2023, tổng số người tham gia BHXH toàn tỉnh đạt 82.525 người, đạt 101,1% kế hoạch (KH), tăng 3.264 người so với năm trước, đạt 18,65% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,15% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao năm 2023; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 54.411 người, đạt 100,6% KH, tăng 2.439 người so với năm trước. Tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn tỉnh đạt 826.923 người, đạt 100,3% KH, tăng 15.554 người so với năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,21% dân số toàn tỉnh, vượt 0,76% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao năm 2023.

Không chỉ vậy, BHXH tỉnh luôn chủ động bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người dân trên địa bàn. Công tác đôn đốc thu, giảm nợ đọng được thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp, tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 104,3% KH. Việc quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

“Đặc biệt, ngành cũng luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường giải pháp để kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT. Song song với đó, chúng tôi luôn quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo phục vụ nhanh chóng, kịp thời và đúng, đủ quyền lợi cho người dân trên địa bàn tỉnh” - ông Hồ Phương - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên nói.


Năm 2024, BHXH Phú Yên đặt mục tiêu phát triển người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 20% lực lượng lao động trong độ tuổi

Năm 2024 được đánh giá là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, song dự báo sẽ có nhiều khó khăn hơn so với năm 2023, nhất là công tác chuyển đổi số theo Đề án 06 và công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo lộ trình của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đề ra. Trước thời cơ và thách thức đan xen, ngành cũng xác định trong năm 2024 sẽ tập trung cao độ, toàn lực cho công tác truyền thông, vận động, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 20% lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ bao phủ BHYT bằng hoặc cao hơn năm 2023. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đôn đốc thu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu năm 2024; quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, phấn đấu giảm tiền chậm đóng hàng quý và cả năm thấp hơn tỷ lệ giao của BHXH Việt Nam. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, minh bạch, đúng, đủ quyền lợi. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ; tập trung mở rộng thực hiện 7 dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06, trong đó chú trọng thực hiện tốt hơn 2 dịch vụ công là liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và liên thông Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí. Từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu BHXH tỉnh, kết nối liên thông, chia sẻ với các sở, ban ngành, bảo đảm an toàn, thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

Đặc biệt, BHXH tỉnh chú trọng tăng cường trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm túc vi phạm do lỗi chủ quan của viên chức thực thi nhiệm vụ BHXH, BHYT; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân công công việc cần phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh,... Ông Hồ Phương nhấn mạnh: “Mọi công tác sẽ được tập trung “làm nhanh, làm sớm” để đạt chỉ tiêu BHXH, BHYT được giao. Thông qua đó, từng bước xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Hoàng Lâm (Vietnam Business Forum)