QUẢNG NINH

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh: Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

15:16:24 | 7/2/2012

Năm 2011, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tác động tích cực vào sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những thành tựu

Năm 2011, các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định. Số thuê bao điện thoại phát triển ước đạt 761.000 thuê bao (trong đó điện thoại cố định và di động trả sau ước đạt 61.000 thuê bao; Điện thoại di động trả trước 700.000 thuê bao). Qua đó, nâng tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh tính đến nay là 2.003.300, đạt tỷ lệ 170 thuê bao/100 dân. Số thuê bao internet băng thông rộng xDSL, FTTH phát triển trong năm đạt 14.000 thuê bao, nâng tổng số thuê bao internet băng thông rộng phát triển trên toàn tỉnh tính đến nay là 73.0000 thuê bao.

Hoạt động Báo chí - Xuất bản ngày càng đi vào ổn định, nề nếp và có hiệu quả. Các cơ quan báo chí trên toàn tỉnh đã tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích và hoạt động theo đúng nội dung định hướng tuyên truyền. Đặc biệt, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động ổn định đã góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Hiện nay, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh về quy mô cũng như nâng cao năng lực, chất lượng, dung lượng và mở rộng vùng phục vụ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển - kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

Song song với đó, hoạt động Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm theo chương trình công tác đề ra nên đã nâng cao hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác đột xuất ngoài kế hoạch, từ đó xử lý kịp thời và hiệu quả các vụ việc phát sinh mới.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch năm 2012 về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh; duy trì và củng cố vai trò chủ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, cụ thể tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu phát triển bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về doanh thu là 5% - 7% năm; đặc biệt trong thời gian tới tập trung vào lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT. Trao đổi về vấn đề này, Ông Nguyễn Minh Hồng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho biết trong năm 2012, Sở tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt, quản lý tốt hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; hoạt động cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Hai là: Tiếp tục quản lý, theo dõi, duy trì hoạt động các hệ thống: Cổng thông tin điện tử; Thư điện tử và hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh năm 2012; Triển khai kế hoạch Công nghệ phát triển phần mềm và nội dung số tỉnh Quảng Ninh năm 2012; Triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Xây dựng quy hoạch phát triển chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 và định hướng đến 2020.

Ba là: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực thông tin phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; Tư vấn, triển khai các dự án CNTT trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh; Phổ biến kiến thức ứng dụng CNTT cho nhân dân trên đài PTTH tỉnh.

Bốn là: Tiếp tục thẩm định thiết kế kỹ thuật cơ sở các trạm BTS cho doanh nghiệp viễn thông; Triển khai kế hoạch tập huấn, tuyên truyền các văn bản về lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới thông tin di động (trạm BTS) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020; Quy hoạch chi tiết ngầm hóa mạng lưới truyền dẫn nội thị. Xây dựng kế hoạch rà soát thu thập xử lý quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn tỉnh.

Quỳnh Ngọc